Sveiki atvykę į Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų internetinę svetainę


Gerbiamieji,
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus Mokslo ir žinių dienos proga. Sveikinu su naujųjų mokslo metų pradžia, su naujos veiklos, naujų vilčių bei lūkesčių pradžia. Linkiu Jums kuo geriausios kloties, tęsiant esamas ir kuriant naujas švietimo tradicijas, kurios bendrus mūsų siekius paverčia tikrove.
Tebūna šie mokslo metai visiems sėkmingi, kupini vilties ir išminties. Bendromis pastangomis kurkime modernią, pajėgiančią atsakyti į laikmečio iššūkius mokyklą. Mokyklą, kurioje būtų gera ir mokiniams, ir mokytojams, ir tėvams.

 

 

С началом учебного года! Пусть новый учебный год будет удачным для каждого из Вас! Творческих успехов, радости от общения с теми, ради кого вы приходите в школу, с нашими детьми. Морального и материального благополучия, а также личного счастья и терпения!

 

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego składam najserdeczniejsze życzenia: spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Niech będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie. Życzę wiele radości oraz optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy.

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis

 

2014-09-01


Atsisveikinimas vasaros atostogoms

2014-06-06

Gerbiamieji Vilniaus rajono logopedai, specialieji pedagogai ir svečiai,

 

Ačiū Jums visiems už tai, kad buvote ir esate su mumis.

 

 

 

 

Mūsų internetinė svetainė ir mes visi norime nuolat tobulėti, būti modernesni, nepriklausomi nuo permainingų darbo sąlygų ir nuotaikos, bet tam reikia tinkamai pasiruošti, o visų pirmiausia gerai pailsėti prieš naujus 2014-2015 m.m.

 

Linkime visiems geros, smagios vasaros! Lauksime Jus sugrįžtančius 2014 m. rugsėjo mėn.

 

Iki pasimatymo.

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis


 

Vilniaus rajono Mokyklų metodinės tarybos seminaras „Patirtinis mokymas(is)“

 2014-05-19

2014 m. gegužės 22 d. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje organizuojamas Vilniaus rajono Mokyklų metodinės tarybos seminaras  „Patirtinis mokymas(is)“.
Kviečiame dalyvauti mokyklų metodinės tarybos narius, anglų kalbos, lietuvių kalbos, rusų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, matematikos, istorijos, kūno kultūros, etikos, biologijos ir chemijos mokytojus, specialiuosius pedagogus ir logopedus.


Registracija elektroniniu paštu marijampolio@gmail.com iki gegužės 19 d.

Su seminaro darbotvarke galite susipažinti čia


Gerb. Vilniaus r. specialieji pedagogai ir logopedai,

Dėkoju visiems už aktyvų dalyvavimą, išsakytas idėjas, pageidavimus 2014 m. gegužės 14 d. bendro mūsų susitikimo metu. Dėkoju už Jūsų kūrybingumą, iniciatyvumą, darbštumą. Esate tie, be kurių rankų ir širdies neturėtumėme tokių gerų darbo rezultatų.

Ačiū Jums!!!

Maloniai, Danutos Banevič, logopedės metodininkės vardu, kviečiu visus norinčius pasinaudoti proga susitikti ir pasidžiaugti jos kurtomis IKT metodinėmis priemonėmis. Gerosios patirties sklaidos susitikimas "IKT panaudojimas kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimui" vyks Vilniaus r. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje gegužės 29 d. 13.45 val. Registruotis el. paštu banievic@gmail.com

 

Žemiau rasite 2014 m. gegužės 14 d. susitikimo darbotvarkę ir pristatytus pranešimus.

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis

2014-05-15


VILNIAUS RAJONO SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2014-05-14

13.50 – 14.00 – Susitikimas su Angele Rinkevičiene, leidyklos „Raidynėlis“ direktore

14.00 - 14.10 – Įžanginis žodis. Apdovanojimų konkurso „Pavasario simfonija“ nugalėtojams įteikimas. Roman Juchnevič, Vilniaus r. PPT direktorius

14.10 – 14.50 – Darbo grupių atstovų 2013-2014 m.m. darbo ataskaitų pristatymai

Pranešimai:

1.      Įvykdyto konkurso „Pavasario simfonija“ pristatymas, pranešėja Irena Prokopovič, Tatjana Lozovaja, Danuta Stefanovič

2.      Lenkų kalbos tarties ir kalbos įvertinimo kortelių sudarymo darbo grupės rezultatai, pranešėja Česlava Urbanovič

3.      Rusų kalba tarties ir kalbos vertinimo kortelių sudarymo darbo grupės veiklos ataskaita už 2013-2014 m.m., pranešėja Julija Skripskienė

4.      Darbo grupės, kuriančios rekomendacinio pobūdžio programos formą, skirtą vaikams iki 7 metų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, veiklos ataskaita už 2013-2014 m.m., pranešėja Julija Skripskienė

14.40 – 14.50 – „Gerosios patirties sklaida. Logopedinių pratybų prezentacijos lenkų ir rusų dėstoma kalba“, pranešėja Danuta Banevič

14.50 – 15.00 – „Muzikos ir dailės poveikis įveikiant specialiuosius ugdymosi poreikius“, pranešėja Justina Valterė

15.00 – 15.10 - Metodinės priemonės  "Kalbos ugdymas“ pristatymas, pranešėja Julija Skripskienė

15.00 - 15.10 – 2013-2014 m.m. veiklos analizė. Kaip sekėsi įgyvendinti numatytus Vilniaus rajono Metodinės tarybos prioritetus? Moderatorė Ana Pavilovič-Jančis

15.10 – 15.20 – Projekto „Lyderių laikas 2“ 2013-2014 m.m. darbo pristatymas, pranešėja Ana Pavilovič-Jančis

15.20 – 15.30 - 2014 – 2015 m.m. veiklos planavimas (diskusija, pasiūlymai, idėjų pristatymas)

15.30 – 15.40 – Susitikimo apibendrinimas.

Informuoju, kad pateikta informacija neturi oficialios juridinės galios, yra rekomendacinio pobūdžio.

©. Visos teisės saugomos. Svetainės „Laimingas vaikas“ administratorė. 2014-05-15

 

Download
Lenkų kalbos tarties ir kalbos įvertinimo kortelių sudarymo darbo grupė
Lenkų kalbos korteles sudarymo darbo gru
Microsoft Power Point Presentation 919.7 KB
Download
Rekomendacinio pobūdžio programos forma, skirta vaikams iki 7 metų, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius
Darbo_grupes_pristatymas.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 813.0 KB
Download
Rusų kalba tarties ir kalbos vertinimo kortelių sudarymo darbo grupė
Rusų kalbos tarties ir kalbos vertinimo
Microsoft Power Point Presentation 1.6 MB
Download
MUZIKOS IR DAILĖS POVEIKIS ĮVEIKIANT SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS
Muzikos ir dailės poveikis iveikiant SU
Microsoft Power Point Presentation 587.0 KB
Download
Projekto "Lyderių laikas 2" atliktų veiklų analizė
LL2_2014-05-14.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Download
2013-2014 m.m. Metodinio būrelio veiklos analizė
2013-2014_veiklos_analize.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 3.7 MB

Virtuali kelionė po Vilniaus rajono apylinkes

2014-05-15

Skubu pranešti, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Ašmenos vykdomuoju komitetu (Baltarusija) 2013 m. įgyvendino projektą „Dvi šalys – bendra kultūra ir istorija“, kuris buvo finansuojamas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Kadangi Vilniaus rajone turime daug gamtos ir kultūros paveldo vertybių, tai vienas iš projekto rezultatų – virtualus pasienio turistinis maršrutas „Ašmenos aukštumos istoriniais keliais“. Virtualus turas apima Vilniaus rajone esančias Nemėžio, Medininkų, Bareikiškių, Rudaminos, Rukainių, Lavoriškių ir Kalvelių gyvenvietes bei Baltarusijos Ašmenos rajone įsikūrusias Alšėnų, Barūnų, Ašmenos ir kitas gyvenvietes. Informacija pateikta lietuvių, lenkų, baltarusių ir anglų kalbomis.

Tai puiki galimybė kartu su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais aplankyti ir arčiau pažinti artimiausią aplinką.

 Daugiau informacijos apie šį projektą rasite Vilniaus r. Savivaldybės svetainėje adresu www.vrsa.lt

Kviečiu pasimėgauti virtualiomis kelionėmis po Vilniaus krašto apylinkes. Jas rasite čia.

 

Ana Pavilovič-Jančis


VILNIAUS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANO PUNKTAI GEGUŽĖS MĖN.

2013-2014 M.M.

2014-05-05

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data, laikas

Vieta

Atsakingas asmuo

1.

Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas.

1. Visos darbo grupės paruošia pristatymus iki 10 min. apie 2013-2014 mokslo metų veiklą ir gautus rezultatus.

2. Norintys pasidalinti savo gerąja patirtimi praneša el. paštu anapavilovic@gmail.com

Gegužės 14 d. 14 val.

Vilniaus r. Savivaldybės mažoji salė

Ana Pavilovič-Jančis

867453686


Leidykla "Raidynėlis"

2014-05-01

Žemiau rasite leidyklos 'Raidynėlis" mokymo priemonių sąrašą. Priemones galite užsakyti iš anksto suderinus su mokyklos administracija ir bibliotekos vadovu bei išsiunčiant šį užsakymą leidyklos vadovei Angelei el. paštu: angele.tomkute@gmail.com.

Download
Leidykla Raidynelis leidiniai 2014 balan
Microsoft Excel Table 4.1 MB

NAUJIENA! "АЗБУКА. УЧУ БУКВЫ, ЧИТАЮ СЛОВА. ИГРАЮ В СЛОВАРНЫЕ ИГРЫ" Учебноепособие составлено из пронумерированного АЛФАВИТА , 229 КАРТИНОК с изображёнными предметами,10 КОМПЛЕКТОВ пронумерированных печатных большх и маленьких БУКВ.


Interaktyvių lentų panaudojimas specialiųjų poreikių mokinių ugdyme

2014-05-01

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, Vilniuje organizuoja „Interaktyvių lentų panaudojimas specialiųjų poreikių mokinių ugdyme“ seminarus, skirtus spec.pagalbos specialistams ir mokytojams (24 val.) Daugiau rasite čia


Forume – apie inkliuzinį ugdymą arba galimybę neįgaliems vaikams mokytis kartu su visais

2014-05-01

Bendras raidos negalią turinčių vaikų skaičius Lietuvoje viršija 90 000 (11-15 proc. nuo visų vaikų) ir kasmet išauga maždaug 2000 naujų atvejų – su jų ugdymo, mokymo socializacijos problemomis susiduria daugelis Lietuvos mokyklų. 

Gegužės 6 d. (antradienį) 9.00–14.00 val. Vilniuje, Švietimo ir mokslo ministerijoje (Volano g. 2, Vilnius) rengiamas atviras švietimo specialistų bei mokyklų vadovų forumas „Kai laimi visi“, skirtas negalią turinčių vaikų ugdymo aktualijoms ir problemoms.  Daugiau rasite čia

 


„Samsung“ pristatė didelio masto nemokamą mokymų programą mokytojams

2014-05-01

Šiandien „Samsung Electronics Baltics“ kartu su partnere „Renkuosi mokyti!“ pristatė mokytojų skaitmeninių gebėjimų gerinimo programą „Samsung Mokykla ateičiai“. Šia programa siekiama kurti motyvuojančią ir kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką Lietuvos mokyklose.

Daugiau rasite čia


balsas.lt: Negalia – ne kliūtis studijuoti

2014-05-01

Prasidedant abitūros egzaminams ir stojamiesiems į aukštąsias mokyklas Valstybinis studijų fondas nori padrąsinti negalią turinčius abiturientus įgyti aukštąjį išsilavinimą. Nors dar laukia nemažai iššūkių pritaikant studijų aplinką žmonių su negalia poreikiams, vis daugiau aukštųjų mokyklų gali pasiūlyti jiems tinkamas studijų sąlygas.
 
36 Lietuvos aukštosios mokyklos tapo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ partnerėmis ir kryptingai siekia sukurti palankią studijų aplinką žmonėms su negalia. Suvokiant, kad šiam tikslui pasiekti – ypatingai svarbus teigiamas akademinės bendruomenės požiūris, daugiau nei šimtas aukštųjų mokyklų darbuotojų kelia kvalifikaciją negalios klausimais projekto mokymų programoje.
 
Mokymuose dalyvaujančios Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų ir karjeros tarnybos vadovės Vilmos Bridikienės teigimu, įgytos žinios leido suprasti, jog norint atskleisti žmonių su negalia intelektinį potencialą reikia ne tik vykdyti kryptingą jų ugdymo veiklą, bet nemažiau dėmesio skirti ir darbuotojų ugdymuisi. Ji džiaugiasi, kad dalyvavimas projekte paskatino teigiamus pokyčius jų aukštojoje mokykloje, todėl studentai greitu metu gali tikėtis jiems pritaikyto, individualizuoto studijų programų turinio ir metodų, jų specialiuosius poreikius atitinkančio mokymosi tempo.
 
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje bakalauro studijas pasirinkęs Artūras Mastebrockis negaili gerų žodžių dėstytojams: “Dėstytojai nuoširdžiai skatina mus siekti žinių, nenusivilti dėl nesėkmių, įkvepia daugiau pasitikėti savimi. Galiausiai, bendraujant su jais pamirštami negalios sunkumai“ – sakė jis. Pašnekovas pabrėžė, jog žmonėms su negalia būtina siekti aukštojo mokslo ir linki abiturientams drąsiau reikšti savo norus ir svajones, nes tik tada jie pildosi.
 
Artūras, kaip ir dar 698 studentai su negalia, kuriems nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, šį semestrą gauna tikslinę išmoką - 520 litų per mėnesį. Šios išmokos skirtos pažangių studentų individualiems poreikiams studijų procese tenkinti. Pavasario semestre studentams su negalia bus išmokėta 2,3 mln. litų.
 
Įgyvendinant projektą aukštosios mokyklos yra aprūpinamos specialiąja technine ir programine įranga, skirta studijų aplinkos pritaikymui studentų su negalia poreikiams. Šiuo metu jau perduota turto už daugiau nei 2 mln. litų. Aukštųjų mokyklų bibliotekose ir skaityklose įrengiamos darbo vietos pritaikytos judėjimo ir regos negalią turintiems studentams.
 
Projekto partnerės jau aprūpintos įranga, užtikrinančia pilnavertį klausos negalią turinčių studentų dalyvavimą paskaitose. Specifines programas vykdančioms aukštosioms mokykloms perduoti specializuoti molbertai, vežimėliai šokiams ir krepšiniui.
 

Daugiau informacijos apie projektą – tinklalapyje www.studijuoktobulek.lt.

 


Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas. Šviesos Jūsų namams, skaidrumo Jūsų mintims, gėrio ir grožio Jūsų darbams!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

 

Опять пришла весна. Сейчас
Жизнь снова стала светлой сказкой:
С Христовым Воскресеньем вас,
С великой и прекрасной Пасхой!

 

Nuoširdžiai, Ana Pavilovič-Jančis

2014-04-18


Užsuk, išbandyk, pasidalink

2014-04-18

Nori geriau pasiruošti egzaminams, išmokti groti gitara ar patobulinti piešimo įgūdžius? Apsilankyk www.NoriuIšmokti.lt! Tai unikalus portalas, skirtas ieškantiems mokymo paslaugų ir jas teikiantiesiems. Jūsų patogumui tinklalapyje įdiegta detali paieška pagal kategoriją, dalyko pavadinimą, miestą, pašto kodą ir kitus kriterijus. Pasinaudoję greitąja paieška (www.noriuismokti.lt/paieska), per kelias akimirkas galėsite rasti dominančio dalyko korepetitorių, kalbų, instrumento mokytoją ar būrelio vadovą.

 

"Noriu Išmokti" komanda


Kūrybinių darbelių konkursas“Pavasario simfonija“

2014-04-07

Kiekvienas metų laikas turi savo išvaizdą, spalvą ir charakterį. Pavasaris – žmogaus sieloje užima ypatingą vietą. Jis yra gražiausias metų laikas, kuris įkvepia žmogų geriems poelgiams, norisi atrasti ką nors naujo, švelnaus, nepakartojamo, jausti grožį ir perduoti aplinkai jo spalvas.

Pavasariui artėjant, pirmą kartą Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis organizavo švietimo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybinių darbelių konkursą – „Pavasario simfonija“.

Mūsų tikslas buvo lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybiškumą, vaizduotę, skatinti pagalbos vaikui specialistų/mokytojų ir jų ugdytinių saviraišką, aktyvinti meninę veiklą, iniciatyvumą.

Mūsų tikslas pasiektas: įsitikinti galite aplankę mūsų parodą, kuri buvo eksponuojama nuo 2014 m. kovo 28 dienos Lenkų kultūros namuose, Naugarduko g. 76, o nuo 2014 m. balandžio 5 dienos ekspozicija nukeliavo į Vilniaus rajono savivaldybę, kur galima bus pratęsti apžiūrą iki 2014 m. gegužės 5 dienos.

Pavasario gamta atbudimo grožį, vaikai atskleidė piešdami pirmuosius besiskleidžiančius medžių pumpurėlius, parskrendančius paukštelius, samanų paklote riedantį kamuoliuką – ežiuką, lauke šuoliuojantį kumeliuką, namuose šv. Velykų laukiantį, žalumynais papuoštą margučių krepšelį...

Tad laukiame norinčių aplankyti mūsų pirmąją kūrybinių darbelių „Pavasario simfonija“ konkurso parodą.

Kiekviename darbelyje yra parašytas autoriaus vardas ir mokykla. Jeigu, koks nors darbelis jums „nusišypsos“, tai prašome parašykite mums el. paštu: iren0502@mail.ru, tatjana.lozovaja172@gmail.com arba paskambinkite telefonais: 867933048, 8600035621, 852439429.

Kiekvienas mokinys bus apdovanotas diplomu už dalyvavimą. Komisijos ir žiūrovų nuožiūra bus suteiktos dvi pirmos, dvi antros, dvi trečios vietos, už jas mokiniai bus apdovanoti kukliomis dovanėlėmis.

Komisijos nariai: Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius R. Juchnevič, socialinė pedagogė L. Dikovič, psichologė A. Ragucka, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė V. Kvaraciejienė.

Apie parodą skaitykite taip pat Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt

 

Irena Prokopovič,

 Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio narė

 Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos specialioji pedagogė


Kvietimas į seminarą

2014-04-03

Maloniai kviečiu į seminarą ,,Šviesos stalo naudojimo galimybės ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Ugdomoji meno terapija".

Seminaras vyks balandžio 15 dieną 10 val., Trakų švietimo pagalbos tarnyboje, adresu: Birutės g. 42, LT-21114, Trakai.
Seminaras skirtas logopedams, specialiesiems pedagogams, darželio auklėtojoms, pradinių klasių mokytojoms. 
Lektorė - Rima Vanagienė, logopedė, savo darbe naudojanti šviečiantį staliuką darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Registracija į seminarą elektroniniu paštu El.p.: metodininkas@trakuspt.lt 


Pagarbiai,
Asta Cijūnaitienė
 

PARODOS "PAVASARIO SIMFONIJA" LANKYTOJŲ DĖMESIUI

2014-04-02

Kūrybinių darbų paroda dėl nenumatytų priežasčių, Lenkų kultūros namuose, Naugarduko g. 76, Vilniuje bus eksponuojama iki balandžio 4 d.

Tačiau paroda gyvuos ir džiugins mus ir toliau. Nuo balandžio mėn. vidurio paroda keliaus į Vilniaus r. savivaldybės patalpas.

Apie tikslią datą ir vietą bus pranešta.

P.s. Mūsų skiltis "Paroda" pasipildė dar keliomis nuotraukomis. Kviečiame apsilankyti.

 

Pagarbiai, Tatjana Lozovaja


Kviečiame Autizmo supratimo dieną paminėti kartu

2014-04-01

2014 metų balandžio 2 d. pasaulio bendruomenė jau septintą kartą pažymės Autizmo supratimo dieną.

Autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių pasaulyje (taip pat ir Lietuvoje) kasmet daugėja. Daugelio šalių visuomenė pasirengusi tolerantiškai priimti šiuos žmones ir padėti jiems kuo labiau prisitaikyti ir gyventi visavertį gyvenimą.

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, vienijanti tėvus, auginančius autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, balandžio 2 d. 15–17 val. organizuoja specialų renginį S. Daukanto aikštėje. Renginio globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Renginio metu bus dėliojama milžiniška dėlionė (dėlionė – tarptautinis autizmo simbolis), vyks specialus „flash mob’as“, į dangų kils balionai su palinkėjimais kiek kitokiems, autistiškiems vaikams, taip parodant, kad mūsų vaikai nėra atskirti, suteikiant jiems viltį užaugti tolerantiškoje demokratinėje visuomenėje. Renginį ves aktorius Marius Jampolskis (Mažasis princas) ir Dainius Palivonas (Lapė).

Kviečiame Autizmo supratimo dieną paminėti kartu. Prašome pasidalinkite šiuo kvietimu su visais autizmui neabejingais žmonėmis. Tikimės visų jūsų dalyvavimo!

Kvietimas į renginį

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
Lina Sasnauskienė
www.lietausvaikai.lt
https://www.facebook.com/lietausvaikai?fref=ts

 


Gerbiami kolegos,
2014-03-31

Dėkojame Jums už aktyvų dalyvavimą konkurse "Pavasario simfonija".
Pranešame, kad kūrybinių darbų paroda "Pavasario simfonija" jau atidaryta.
Raginame visus kartu su vaikais apsilankyti parodoje, kuri vyks iki balandžio 11 d. Lenkų kultūros namuose, adresu Naugarduko g. 76, Vilniuje.

Kviečiame taip pat į virtualią parodą, kurią rasite skiltyje "Paroda".

 

Tatjana Lozovaja

Rudaminos F. Ruščico vyresn. specialioji pedagogė

Fot. autorė


Mieli kolegos,
2014-04-27
Šį kartą turime puikią galimybę sudalyvauti apklausoje, kuri tiesiogiai yra susijusi su mumis ir mūsų darbu Vilniaus rajone.

Jūsų kiekvieno dalyvavimas apklausoje yra labai vertingas ir svarbus. Sėkmės!


http://apklausa.lt/f/specialiuju-pedagogu-apklausos-anketa-ualtcfh.fullpage

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis


LKNUC kviečia į seminarą
2014-03-27
Kviečiame surdopedagogus, logopedus, spec. pedagogus, tėvus balandžio 18 d. į seminarą „Klausos ir kalbos lavinimo ypatumai vaikams po kochlearinės implantacijos", kurį ves prof. I. Koroliova (S. Peterburgas). Seminaras vyks LKNUC, Filaretų  g. 36, Vilnius.
 
Daugiau informacijos rasite čia http://www.deafcenter.lt/

Bendradarbiaukime

2014-03-14

Maloniai prašau visų dirbančių švietimo įstaigose specialiųjų pedagogų ir logopedų atsakyti į prisegtos anketos klausimus ir išsiųsti ją iki š.m. kovo 24 d. el. adresu edita.romanovska@gmail.com

 

Nuoširdžiai dėkoju.

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis

Download
Klausimynas VGK.doc
Microsoft Word Document 31.5 KB

Balandžio 14 d. Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje.
„Visavertės švietimo pagalbos užtikrinimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo įstaigose.

 

Daugiau skaitykite www.socped.lt


 

KŪRYBINIŲ DARBELIŲ KONKURSAS „PAVASARIO SIMFONIJA"

2014-03-11

Maloniai kviečiame pagalbos mokiniui specialistus kartu su savo ugdytiniais aktyviai dalyvauti konkurse "Pavasario simfonija".

Anketą dėl dalyvavimo konkurse pateikti dar galima iki kovo 20 d. el. pašto adresu: tatjana.lozovaja172@gmail.com

 

Paskubėkite!!!

 

Konkurso koordinatoriai:

spec.ped. T. Lozovaja,

spec ped. I. Prokopovič

Download
konurso+nuostatai.doc
Microsoft Word Document 44.0 KB
Download
PARAIŠKA.doc
Microsoft Word Document 34.0 KB

Pasveikinkime mamas kitaip

2014-03-06

Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė Kristina Stankutė – Matė ir Akmenės rajono Akmenės gimnazijos specialioji pedagogė Ana Stankutė kviečia visus specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius dalyvauti respublikinėje dailyraščio parodoje.

 

Daugiau informacijos svetainėje
http://kristianaweebly.weebly.com/index.html

 

Dėkojame už pakvietimą ir šaunią idėją.

 


Kovo 6-oji - Tarptautinė logopedų diena 

2014-03-05

CPLOL- Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européenne buvo įsteigtas kovo 6 d. 1988 metais Paryžiuje, o jo pilnas pavadinimas skamba Komitetas jungiantis logopedus Europos sąjungoje. Kiekvienais metais CPLOL inicijuoja vis kitokią Logopedų dienos temą.

 

2014 metų tema skamba:

"Daug kalbų, daug kultūrų - bendravime vienybė"

Ta proga linkiu Jums sveikatos, ramybės bei profesinio augimo!

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis

 

Žemiau rasite nuoširdžius sveikinimus nuo mūsų kolegės Ingos.

Laba diena,
noriu pasidalinti miela žinute su kolegėmis: kovo 6- oji Tarptautinė logopedo diena. Prisidedu prie visų LLA pirmininkės prof. R. Ivoškuvienės sveikinimų ir visų pirma noriu pasveikinti artimiausias koleges- Vilniaus r. logopedes- kūrybinės ugnelės Jums!
 
Pagarbiai, Inga Boronova
 

 Lenkų ir rusų kalba sveikinimus rasite skiltyse PL ir RU.

 

Informacija parengta remiantis:

http://www.cplol.eu/component/content/article/30-commissions/practice/29-european-day.html


Pakartotinas konkursas

2014-03-03
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias ugdymosi programas. Šiuo kvietimu išleistų specialiųjų mokymo priemonių tiražų likučiai bus dalinami Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

Prašome siųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną  iki 2014 m. kovo 14 d.  (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el.paštu info@sppc.lt<mailto:info@sppc.lt>

PASTABA! Ugdymo įstaigos, kurios jau yra pateikusios specialiųjų mokymo priemonių poreikio klausimyną ir norėtų gauti papildomų specialiųjų mokymo priemonių kitiems mokslo metams, prašome užpildyti klausimyną 2014-2015 mokslo metams. Prašome kreipimosi laiške nurodyti, jog tai yra papildomų priemonių poreikis.

Atsiimti knygas reikės- Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre Vilniuje Viršuliškių g. 103.

Jeigu iškilo neaiškumų ir turite klausimų, rašykite el. p.  info@sppc.lt<mailto:info@sppc.lt> arba skambinkite (8 5) 2426403.    Ačiū visiems.
Pagarbiai
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius

Download
Mokymo priemoniu paraiska 2014.doc
Microsoft Word Document 457.5 KB


Europos mokyklų tinklo akademijos kursai mokytojams

2014-03-03

Europos mokyklų tinklo akademija parengė atvirus nemokamus kursus mokytojams. Šiuo metu yra prieinami du kursai: „Ateities klasės scenarijai“ ir „Naujoviškas mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų mokymas“. Registruotis į kursus galima adresu http://www.europeanschoolnetacademy.eu/.

Daugiau informacijos rasite čia.

 


Vilniaus rajono savivaldybės Pedagoginės psichologės tarnybos organizuojamų renginių 2014 m. kovo mėn. planas

Download
_20140227_10341407.jpg
JPG Image 410.9 KB

 

Sveiki,
2014-02-18
maloniai kviečiame aplankyti mūsų stendą Vilniaus knygų mugėje.

 

Su geriausiais linkėjimais,

pagarbiai,
Angelė Rinkevičienė
UAB "Raidynėlis"
Direktorė
El. p. raidynelis@gmail.com
Mob. +370 650 41077
www.raidynelis.lt

www.facebook.com/vaikamsRaidynelis

http://versliukai.lt/leidejai/vilniuje/angele-al113


Mieli kolegos, bendraminčiai, bendražygiai...

2014-02-18

 

Kviečiame Nacionalinio švietimo lyderystės forumo metu (kovo 6–7 d.) papasakoti svarbias istorijas apie patirtį, vedančią geresnio mokymosi link, iš savo mokyklos, miesto, savivaldybės ar nacionalinio lygmens.

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatomi keturi pagrindiniai švietimo sistemos tobulinimo tikslai – ką norime pasiekti per artimiausią dešimtmetį. Norime išryškinti, kur Lietuvoje jau dabar yra sėkmingos patirtys šiose srityse, kam šiuos tikslus jau pavyko pasiekti, ir kas sėkmingai, nors nebūtinai lengvai, juda ta linkme, kad ir kiti galėtų pasisemti įkvėpimo.

Jau praeitais metais kvietėme Forumo dalyvius pasidalinti patirtimi, ir šįmet tradiciją pratęsime, pasitelkdami istorijų pasakojimo (storytelling) formatą. Šio formato centre yra istorija, atskleidžianti unikalią patirtį per kelis elementus: veikėjas (ar jų grupė), jo tikslai, iššūkiai ar problemos tikslams pasiekti, ir kaip šiuos iššūkius pavyko įveikti. Pasakojimas yra asmeniškas, įtraukiantis klausytoją pasijusti įvykių liudininku. Pasakojant svarbu ne tik tai, kas įvyko, bet ir ką tai reiškė pasakotojui ir aplinkiniams, kokią kaitą jie išgyveno.

Daugiau apie šį kvietimą rasite čia...


KŪRYBINIŲ DARBELIŲ KONKURSAS „PAVASARIO SIMFONIJA"

2014-02-07

Maloniai kviečiame pagalbos mokiniui specialistus kartu su savo ugdytiniais aktyviai dalyvauti konkurse "Pavasario simfonija".


Konkurso koordinatoriai:

spec.ped. T. Lozovaja,

spec ped. I. Prokopovič

Download
PARAIŠKA.doc
Microsoft Word Document 34.0 KB
Download
konurso+nuostatai.doc
Microsoft Word Document 44.0 KB

Kvietimas į antrąjį Nacionalinį švietimo lyderystės forumą

2014-02-07

Projektas „Lyderių laikas“ maloniai kviečia į antrąjį Nacionalinį švietimo lyderystės forumą, kuris vyks 2014 m. kovo 6–7 dienomis Vilniaus lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76, Vilnius). Šių metų forumo moto – „Lietuvos kryptis → sėkmingas mokymasis“.Plačiau apie forumą skaitykite prisegtame pranešime spaudai.

 

Pagarbiai,

 

Živilė Kleivaitė

Viešosios komunikacijos specialistė

Download
Kvietimas į forumą 2014.doc
Microsoft Word Document 75.0 KB

Išleisti du užsienio autorių metodiniai leidiniai apie pradinių klasių mokinių problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymą

2014-02-07

Daugiau skaitykite čia

 


Pažintinis susitikimas su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistais

 2014-02-05

2014 m. sausio 30 d. Vilniaus r. specialieji pedagogai ir logopedai kartu su Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais apsilankė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (toliau SPPC) pažintiniais tikslais.

Centre turėjome galimybę apžiūrėti metodinių priemonių parodą, pasikonsultuoti su specialiste dėl priemonių pritaikymo ugdymo procese. Susitikimo su SPPC specialistais metu buvome supažindinti su specialiojo ugdymo aktualijomis, akcentais ir problemomis, su Centro ir Specialiosios pedagogikos skyriaus veiklomis bei specialiosiomis mokymo priemonėmis, pedagoginio psichologinio mokinio vertinimo instrumentais bei pagalbos organizavimu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių dėl autizmo sindromo.

Dėkojame SPPC specialistams už informatyvų susitikimą, o ypač gerb. Laimutei Motuzienei, SPPC Specialiosios pedagogikos skyriaus pavaduotojai, už suteiktą galimybę apsilankyti SPPC ir už šio susitikimo idėją, kuri kilo 2013 m. pavasarį konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida" metu.

Laiką praleidome turiningai ir prasmingai. Tikimės, kad šie susitikimai taps gražia tradicija, kur nors kartą į du metus galėsime susitikti ir pasidžiaugti nudirbtais darbais vardan laimingo vaiko ir jo mokymosi sėkmės.

 

Ana Pavilovič-Jančis


2014-02-03

Mieli Kolegos,

Jau pasirodė egzaminų pritaikymo tvarka.

Atkreipkite dėmesį, kad į Mokymosi sutrikimų sampratą įeina ir Bendrieji mokymosi sutrikimai.

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014-01-15-V-50 (1).docx

2014-01-15-V-50 (2).docx

2014-01-15-V-50 (3).docx

 


Kvietimas kurti vaizdo pamokas

2014-01-30

Daugiaus skaitykite čia


Pasikeitė registravimosi į UPC organizuojamus renginius tvarka

 

2014-01-30

Daugiau skaitykite čia


Pristatytos naujos mokymo priemonės „Kalba mane augina“ ir „Frepy – žaisminga kalbos ugdymo priemonė“ mokytojams, ugdymo procesą organizuojantiems tautinių mažumų kalba

 

2014-01-30

Daugiau skaitykite čia


T. Attwood knygos „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas" pristatymas

2014-01-28

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės planavimo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas". Informuojame, kad 2014 m. vasario 11 d. bus organizuojamas T. Attwood knygos „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas" pristatymas.

Maloniai kviečiame registruotis į renginį el. paštu events@avenire.lt (telefonas pasiteiravimui 860 43 1111). Renginys nemokamas ir tik jo metu kiekvienam dalyviui dovanosime T. Attwood knygą „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas".

Renginys vyks Viešbutyje „Ponas Tadas", Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius. Dalyvių skaičius ribotas.

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI 2014 m. vasario 8 d. (imtinai).

RENGINIO PROGRAMA


"Raidės"

2014-01-24

Kviečiu apsilankyti skiltyje "Geroji patirtis" ir pasisemti kūrybinių idėjų, kuriomis dalijasi mūsų kolegė Inga.


Psichologinio konsultavimo grupė

Kviečiame į PKG Pavasario sesijos’14 mokymus !!!
 
Mokymai ugdymo įstaigų specialistams
Tema Vilnius Kaunas
Matematikos mokymosi sutrikimai ir veiksminga pagalba 2014-02-12 2014-02-11
SUP vaikai. Hiperaktyvumas. Agresyvus vaikas 2014-03-07 2014-03-05
Personalo vertinimas ugdymo įstaigoje 2014-03-21 2014-03-19
Mokymosi sunkumų atpažinimas ikimokykliniame amžiuje 2014-04-02 2014-04-01
Patyčios mokykloje 2014-04-23 2014-04-16
Talentingi vaikai ugdymo procese 2014-05-09 2014-05-06
Bus išduodami akredituotos institucijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai !
Seminaro kaina: 65 Lt (Užsiregistravusiems iki 2014-01-31 seminaro kaina tik 50 Lt )
Seminaro pradžia: 10 val.
Seminaro trukmė: 8 akademinės valandos
Registracija internetu: REGISTRUOTIS
Daugiau informacijos: pkg.lt/pavasario_sesija_2014 arba Tel. 8 610 22743, 8 650 31002

Seminarai vyks:
Kaune (K.Petrausko g. 26, konferencijų salėje),
Vilniuje (Studentų g. 39, Lietuvos Edukologijos Universitetas)
VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ yra įtraukta į Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, sąrašą, kuris skelbiamas UPC interneto svetainėje adresu http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/institucijos/Instituciju_sarasas_2013.pdf.

Laiškas nuo Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželio vyresn. logopedės Ingos Baškauskaitės- Boronovos

2014-01-20

Nuolat atsidarau puslapį www.laimingasvaikas.jimdo.com, džiaugiuosi visomis naujienomis, tačiau skyrelyje Geroji patirtis priemonių nedaug... Norėčiau pasidalinti savo kurtomis priemonėmis kalbos ugdymui. Daugiau apie priemones skaitykite skiltyje "Geroji patirtis".

 


Vaiko raidos centro praktinės veiklos patirties, teikiant kompleksinę pagalbą įvairių sutrikimų turintiems vaikams, pristatymas (2-a dalis)

2014-01-20

Sausio 24 d. 12 val. mokytojus, psichologus, specialiuosius  ir socialinius pedagogus kviečiame į seminarą „Vaiko raidos centro praktinės veiklos patirties, teikiant kompleksinę pagalbą įvairių sutrikimų turintiems vaikams, pristatymas” (2-a dalis).

Tai 4-asis iš 5 seminarų ciklo „Kitoks vaikas mokykloje. Bendrieji darbo su ypatingais vaikais principai ir praktinės rekomendacijos mokytojams” (plačiau apie ciklą -ČIA). 

Lektorė: medicinos psichologė Aušrelė Matukevičiūtė,Vilniaus universiteto  ligoninės  „Santariškių klinikos” filialo Vaikų ligoninės  Vaiko raidos centras. 

Daugėja duomenų apie tai, kad  įvairūs vaikų raidos sutrikimai paplitę dažniau, nei manyta ir  apima bendravimo, elgesio, emocijų, suvokimo bei mąstymo sritis. Pagalbos tokiems  vaikams ir jų šeimoms  efektyvumas  priklauso nuo to, kaip anksti  sutrikimas yra pastebėtas , pradėta taikyti specializuota pagalba, sukuriamos bei numatomos ugdymo kryptys. Tebejaučiamas  kompleksinės pagalbos (socialinės, švietimo, psichologinės, įstatyminės ) stygius . Vaikai, turintys įvairių  raidos sutrikimų, patekę į bendrojo ugdymo įstaigas, iš karto fokusuodami pedagogų dėmesį į save, pareikalaudami  ypatingo veiklos bei mokymo proceso lankstumo, papildomų žinių apie raidos ypatumus ir didesnių intelektualinių sąnaudų. 

Specialistų, dirbančių su probleminės raidos vaikais, patirtį būtų vertinga panaudoti, perteikiant šią patirtį tokių vaikų šeimoms, jų ugdytojams, keliant pedagogų kvalifikaciją, taip stiprinant tokių vaikų akademinį procesą,  sprendžiant adaptacijos ir integracijos problemas. 

Programos tikslas: suteikti metodologinių žinių apie raidos   sutikimus vaikystėje,  vaikų   adaptacijos, integracijos ir ugdymo proceso ypatumus bei problemų įvertinimo  galimybes , remiantis Vaiko raidos centro veiklos patirtimi  bei   atliktų tyrimų  metodologiniais aspektais. 

NUMATOMAS TURINYS: 

1. Vaiko raidos centro ir VU atlikto  mokslinio tyrimo pristatymas (2 akad.val.):

  1.1. Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, mąstymo  ir suvokimo ypatumai.

  1.2. Neverbaliniai gebėjimai.

  1.3. Verbaliniai gebėjimai. 

  1.4. Akademiniai įgūdžiai, jų ypatumai.                                                             

2. Vaiko raidos centro patirtis:

  2.1 . Sutrikusios raidos vaikų adaptyvus elgesys ir jo įvertinimo galimybės. (1 akad.val)

  2.2.  Vaikų elgesio ir emocijų problemos , jų įvertinimas(1 akad.val).

  2.3.  Vaiko raidos centro specialistų, tėvų bei ugdymo specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo patirtis, paremta aplausos rezultatais (1 akad.val) 

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus. 

Seminaro pertraukos metu vaišinsime kava, arbata, saldumynais. 

Vieno seminaro kaina - 150 Lt (apmokėjimas iš mokinio krepšelio bankiniu pavedimu  arba grynaisiais seminaro dieną). 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS internetu (SPAUSTI ČIA). 

Mokyklų tobulinimo centras, www.mtc.lt

 


2014-01-10

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, organizuoja mokymus darbui su logopedine priemone kalbos ir kalbėjimo įgūdžių lavinimui (8 ak.val.). Mokymai skirti logopedams. Mokymus ves Rūta Vyšniūnienė.

Seminarai vyks:

š.m. sausio 17 d. Klaipėdoje;

š.m. sausio 24 d. Kaune;

š.m. sausio 31 d. Vilniuje.

 

Reikalinga išankstinė registracija adresu <....>

Dalyvių skaičius ribotas.

Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime kiekvieną besiregistruojantį į renginį el.paštu.

Dalyvių mokymų ir maitinimo seminarų metu išlaidos dengiamos projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" lėšomis. Kelionės išlaidų neapmokame.

Detalesnės informacijos kreipkitės el. paštu ana.buzarevic@sppc.lt


2014-01-10

Renginio pavadinimas

Data, laikas

Vieta

Atsakingas asmuo

 

Lenkų kalbos tarties ir kalbos įvertinimo kortelių sudarymo darbo grupės susirinkimas (grupės nariai: Č. Urbanovič, M. Krasovska, B. Juknevičiūtė, L. Podvorska, A. Burbo, O. Černiavskaja, D. Stefanovič, L. Orševska)

2014 m. sausio 23 d. 14.00 val.

Savivaldybės 305 kabinetas

Česlava Urbanovič

Tel. 2439429

2014-01-08

 

Vilniaus rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamų renginių

2014 m.  sausio mėn. p l a n a s

 


Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data ir laikas

Vieta

Atsakingas asmuo

1.       

Ikimokyklinio amžiaus pritaikytų ir individualizuotų programų sudarymo darbo grupės susirinkimas (J. Skripskienė, S. Neldner, V. Ašmonaitienė, Č. Urbanovič, I. Baškauskaitė-Boronova, O. Černiavskaja)

2014 m. sausio 15 d. 14.00 val.

Vilniaus r. savivaldybė, 305 kab.

Julija Skripskienė

Tel. 8 612 18 594

2.       

Individualizuotų ir pritaikytų ugdymo programų formos rengimo darbo grupės susirinkimas (I. Prokopovič, M. Krasovska, R. Civinskienė, I. Celencevičienė, T. Lozovaja, J. Valterė)

2014 m. sausio 15 d. 13.00 val.

Vilniaus r. savivaldybė, 305 kab.

Irena Prokopovič

Tel. 8-64028694

Tatjana Lozovaja

 Tel. 8-60035621

3.       

Vilniaus rajono švietimo įstaigų socialinių pedagogų susirinkimas.

2014 m. sausio 15 d. 10.00 val.

Vilniaus rajono savivaldybė,

Mažoji salė

Lilija Dikovič

Tel. 2439429

4.       

Pavasarinių darbelių konkurso organizavimo darbo grupės susirinkimas (I. Prokopovič, L. Vasiljeva, R. Rybakova, D. Stefanovič, O. Černiavskaja, T. Lozovaja, J. Valterė)

2014 m. sausio 15 d. 14.00 val.

Vilniaus r. savivaldybė, 305 kab.

Irena Prokopovič

Tel. 8-64028694

Tatjana Lozovaja

 Tel. 8-60035621

5.       

Rusų kalbos tarties ir kalbos vertinimo kortelių sudarymo darbo grupės susirinkimas (J. Skripskienė, R. Chont, I. Prokopovič, T. Lozovaja, J. Valterė, I. Celencevičienė)

2014 m. sausio 27 d. 15.00 val.

Vilniaus r. savivaldybė 305 kab

Julija Skripskienė

Tel. 8 612 18 594

6.       

Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų išvyka į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą (SPPC)

 

2014 m. sausio 30 d. 14.00 val.

Viršuliškių g. 103, Vilnius

Ana Pavilovič-Jančis

Tel. +370 674 53 686

 


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras informuoja

2013-12-11

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, š.m. gruodžio 19 d. Vilniuje organizuojamokymus darbui su neformaliojo ugdymo programa ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinių įgūdžių lavinimui (8 ak.val.). Mokymai skirti auklėtojams, dirbantiems su 5-6 metų vaikais. Renginio programa pridedama <...>

 

Reikalinga išankstinė registracija adresu <....>

 

Dalyvių skaičius ribotas.

Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime kiekvieną besiregistruojantį į renginį el.paštu.

Dalyvių mokymų ir maitinimo seminarų metu išlaidos dengiamos projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" lėšomis.

Detalesnės informacijos kreipkitės el. paštu ana.buzarevic@sppc.lt


Konferencija „Dalyvavimo projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas“ patirtis“

2013-12-11

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės planavimo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas“. Informuojame, kad 2013 m. gruodžio 18 d.  bus organizuojama konferencija „Dalyvavimo projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" patirtis".

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti konferencijoje.

Konferencija vyks viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius. Pradžia - 11 val. Registruotis galite el. paštu lina.jucyte@sppc.lt

Konferencijos programa 

 


Dėmesio, dėmesio, dėmesio!!!

2013-12-04

 

Norinčius tapti konsultantais projekto "Lyderių laikas 2" rėmuose kviečiu iki gruodžio 10 d. užpildyti žemiau esančią formą ir atsiųsti nurodytu el. paštu.

 

Projekto "Lyderių laikas 2"

kūrybinės komandos vardu

Ana

Download
Forma.doc
Microsoft Word Document 240.0 KB

LAIŠKAS PEDAGOGUI NUO LAIMINGO VAIKO

2013-11-19

Gerbiamas pagalbos mokiniui specialiste,

 

esi kūrybingas, iniciatyvus, visada turi gerų idėjų ir mielai tomis idėjomis daliniesi su mumis (mokiniais) ir savo kolegomis.

Vilniaus rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinė komanda kviečia Tave prisijungti prie projekto ir tapti konsultantu.

Konsultantu gali tapti kiekvienas ir tai nepriklauso nuo darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos, užimtumo ir pan.

Patikėk, būti konsultantu tikrai apsimoka, nes tai naudinga profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.

P.S. Būsimi konsultantai bus pakviesti į mokymus.

Tad griebk tušinuką ir jau dabar užpildyk žemiau pateiktą lentelę bei išsiųsk LL2 kūrybinės komandos narei Anai el. paštu anapavilovic@gmail.com

 

 


 

Gruodžio mėn. darbo grupių susitikimai dėl anksčiau numatytų veiklų

2013-12-04

 

Renginio pavadinimas

Data, laikas

Vieta

Atsakingas asmuo

Lenkų kalbos tarties ir kalbos įvertinimo kortelių sudarymas, darbo grupės susirinkimas (grupės nariai: Č. Urbanovič, M. Krasovska, B. Juknevičiūtė, L. Podvorska, A. Burbo, O. Černiavskaja, D. Stefanovič, L. Orševska)

2013 m. gruodžio 5 d. 14.00 val.

Savivaldybės 305 kabinetas

Česlava Urbanovič

Tel. 2439429

Rusų kalbos tarties ir kalbos įvertinimo kortelių kūrimas, darbo grupės susitikimas (grupės nariai: J. Skripskienė, R. Chont, I. Prokopovič, T. Lozovaja, J. Valterė, I. Celencevičienė)

2013 m. gruodžio 9 d. 12 val.

 

Valčiūnų vidurinė mokykla

 

Julija Skripskienė

Tel. 8 612 18 594

Darbo grupės "Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams konkurso organizavimo" susirinkimas (grupės nariai: B. Juknevičiūtė, I. Prokopovič, J. Aleksandrovič, D. Stefanovič, M. Žydelienė)

Gruodžio 10 d. 14 val.

Vilniaus r. savivaldybėje 305 kab.

Beata Juknevičiūtė

Tel. 864598649

 

 

 


ĮSPŪDŽIAI po LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ BENDRO SUSIRINKIMO

2013-11-19

Jau praėjo savaitė nuo mūsų susitikimo. Smagu, kad susitikimo metu pasidalinome darbais, susibūrėme į darbo grupes. Jau greitai įvyks Jūsų pirmieji susitikimai. Linkiu visiems smagaus darbo.

Informacija apie įvairių darbo grupių susitikimus gruodžio mėn. bus paskelbta Vilniaus r. Švietimo skyriaus renginių plane.

Maloniai kviečiu prisijungti prie projekto "Lyderių laikas 2" ir tapti konsultantais. Daugiau apie projekto ir jo idėją sužinosite internetinėje svetainėje www.lyderiulaikas.smm.lt Žemiau surasite laišką nuo laimingo vaiko.

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-JančisSPPC informuoja...

2013-11-05

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau - SPPC) vykdo projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas", kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas - plėtoti kokybišką mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius.

Projekto veiklos „Parengti ir pritaikyti specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas programas" metu buvo įsigyta 110 kompiuterinės grafinės teksto interpretavimo programinės įrangos „Boardmaker v.6" licencijų ir parengtos rekomendacijos mokytojams (el. formatu), dirbantiems su kalbėjimo ir kalbos, intelekto sutrikimus, įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais vaikais bei mokiniais, kurių verbalinė komunikacija yra žymiai sutrikusi. Viena programinės įrangos licencija skirta vienam kompiuteriui.

Programinės įrangos licencijos bus perduotos naudotis Lietuvos įstaigoms (skyriams, grupėms, klasėms), skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių/asmenų ugdymui.

Siekdami užtikrinti tinkamą programinės įrangos licencijų padalijimą mokykloms bei ištirti mokymo(si) priemonių poreikį prašome iki lapkričio 12 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (pridedama) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt . 

 

>> Kvietimas dalyvauti projekte

>> Specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimynas

 


SPPC informuoja...

2013-11-05

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas", kurio lėšomis yra išversta į lietuvių kalbą ir išleista T. Attwood knyga „ASPERGERIO SINDROMAS. Išsamus vadovas". Knygos bus perduotos naudotis Lietuvos ugdymo įstaigoms ir pedagoginėms psichologinėms tarnyboms.

Siekdami užtikrinti tinkamą išleistų knygų padalijimą ugdymo įstaigoms ir pedagoginėms psichologinėms tarnyboms bei ištirti knygų reikalingumo poreikį prašome iki 2013 m. lapkričio 15 d. atsiųsti užpildytą nuskenuotą paraišką, nurodant laiško temoje „ANKETA DĖL KNYGOS" (pridedamael.paštu renata.dudzinskiene@gmail.com Išsamesnė informacija nurodyta kvietime (pridedama).

 


15 naujų dėmesio koncentracijos lavinimui skirtų programėlių

2013-11-03

Ką tik paruošėme ir įkėlėme 15 naujų dėmesio koncentracijos lavinimui skirtų programėlių 4-10 metų amžiaus vaikams. Daugiau sužinosite apsilankę mūsų internetinėje svetainėje www.ziburelis.lt


Kviečiame lenkų kalbos mokytojus į interaktyvios svetainės pristatymą

2013-11-02

2013 m. lapkričio 12 d. Ugdymo plėtotės centras kartu su Polonistų asociacija ir Lenkijos ambasada Vilniuje organizuoja interaktyvios svetainės pristatymą. Lektorius Sebastianas Novakovskis (Sebastian Nowakowski) iš Varšuvos pristatys galimybes panaudoti svetainėje pateiktą edukacinę medžiagą lenkų kalbos pamokose.

Renginio vieta – Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius, 302 auditorija.

Data: 2013 m. lapkričio 12 d.

Laikas: 14.00–17.00 val.

Pažymos apie dalyvavimą pristatyme bus išduodamos atlikus numatytas užduotis.

 

Informaciją teikia:
Danuta Szejnicka
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė
(8 5) 210 9827

Palmutė Jackevičiūtė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
(8 5) 277 2840

Gal bus naudinga logopedams ir specialiesiems pedagogams dirbantiems su lenkų kalba besimokančiais mokiniais.


Atnaujintos pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos projekto pristatymai Vilniuje

2013-11-02

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2013 m. lapkričio 11–18 d. organizuoja atnaujinto pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos projekto aptarimą.

Dalyvauti pristatymuose-aptarimuose kviečiami savivaldybių švietimo skyrių ir švietimo centrų atstovai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, lietuvių kalbos mokytojai.

Aptarimai vyks nuo 13 val. iki 17 val.

Lapkričio 15 d. – Vilniaus miesto ir Alytaus apskrities mokytojams Žemynos progimnazijoje (Žemynos g. 14, Vilnius). 

Lapkričio 18 d. – Vilniaus, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės rajonų ir Elektrėnų savivaldybės mokytojams Žemynos progimnazijoje (Žemynos g. 14, Vilnius). 

Dalyviams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą renginyje. Dalyvių kelionės išlaidos neapmokamos.

Daugiau informacijos suteiks:
Meilė Čeponienė, tel. (8 5) 277 9881, el. p. meile.ceponiene@upc.smm.lt
Aldona Zaukienė, tel. (8 5) 277 2194, el. p. aldona.zaukiene@upc.smm.lt

 


Kviečiame mokytojus dalyvauti tarptautinio projekto „iTEC“ penkto etapo mokymosi veiklų kūrimo seminare

2013-10-28

Pojektas „iTEC“– tai Europos Komisijos kofinansuojamas projektas, kuris tiria, kaip jau pripažintos ir naujai atsirandančios technologijos gali būti efektyviai taikomos pamokose per ateinančius penkerius ar dešimt metų. Tai didžiausias kada nors vykdytas europinis švietimo projektas. Pojektą „iTEC“ finansuoja Europos Komisija.

Projekto tikslas – kurti ir vertinti mokymosi veiklas bei naujus metodus:

A) kurie įtraukia mokytojus, mokinius ir suinteresuotus partnerius,
B) kuriais gali pasinaudoti atsakingi asmenys įvairiose šalyse ir mokyklose, kurios yra pasiekusios skirtingus lygius IKT diegimo ir taikymo srityse,
C) kurie suteikia projekto partneriams galimybę kurti technologijas, kurias galima palyginti bei įvertinti. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite projekto svetainėje:
http://itec.eun.org/.

Kviečiame Lietuvos mokytojus pasiruošti 5-tajam projekto etapui, kuriame Lietuvos mokytojai, pasiremdami geriausia projekto „iTEC“ praktika mokysis patys plėtoti mokymosi veiklas ir scenarijus (tai galimas ugdymo planas, pateiktas pasakojimo stiliumi) ir įgyvendins juos savo klasėse. Taip pat mokytojai išbandys ir įvertins Composer aplinkos (http://itec-composer.eun.org/composer/) tinkamumą mokymosi veikloms kurti.

V etapo scenarijų kūrimo ankstesnių mokymų medžiaga galima rasti čia: https://sites.google.com/site/itecscenarijai/v-etapas

Mokymosi veiklų kūrimo ir technologinių įrankių vertinimo laikotarpis: 2013 m. lapkričio 20 d. – 2013 m. gruodžio 13 d. Šiuo laikotarpiu, mokytojai, dalyvaujantys projekte turės įvertinti Composer aplinką ir išbandyti sukurtas mokymosi veiklas su mokiniais.

Kviečiame mokytojus, turinčius pamokų 1- 8 klasėse, dalyvauti projekte, išbandyti naujoves ugdymo procese. Projekto metu numatomi mokymai (seminarai). Šių praktinių seminarų metu bus mokoma, kaip naudotis technologijomis, kurios bus taikomos įgyvendinant scenarijus. Visi sėkmingai projekte dalyvavę mokytojai gaus pažymėjimus.

Registruotis mokytojus kviečiame iki š.m. lapkričio 5 d. Registruojamasi internete: https://sites.google.com/site/itecscenarijai/home.

Detalesnė informacija: Asta Buinevičiūtė, pedagoginės projekto dalies koordinatorė, el. paštas: asta.buineviciute@itc.smm.lt, ir Virginija Birenienė, technologinės projekto dalies koordinatorė, el. paštas: virginija.bireniene@gmail.com.


Animacinė ugdymo priemonė, skirta vaikų darželiams, "SaulyTUČIAI"

2013-10-16

LOGOTIPAS

"SaulyTUČIAI" - tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui.

"SaulyTUČIŲ" pasakėlės skirtos 3-4 metų vaikams. Priemonė susideda iš 5 animacinių serijų, kurių kiekviena padeda ugdyti pažintinę, komunikacinę, meninę, sveikatos ir socialinę kompetencijas. Prie kiekvienos animacinių filmukų serijos yra parengtos rekomendacijos darželių auklėtojoms. Rekomendacijose PDF formatu pateikiamos įvairios kūrybinės užduotėlės, susijusios su filmukų siužetu. Taip pat, kartu pridedamos papildomos priemonės praktiniams užsiėmimams su vaikais. Daugiau informacijos apie priedus rasite čia: http://www.tuciai.lt/tutties/specialus_priedai


Siūlome nemokamai parsiųsti šios priemonės pirmąją seriją, užsiregistravus adresu: http://www.tuciai.lt/index.php/tutties/registracija

Visa mokomoji medžiaga buvo ruošta kartu su Edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedra, vaikų psichologais ir vaikų darželiais.

 

 

 

 

Pagarbiai,
UAB "MultimediaMark"
Mob.: 869922443
Tel./Fax.: 852458859
info@tuciai.lt
www.tuciai.lt


 

KVIETIMAS

2013-10-11

2013 m. gruodžio 12–13 d. Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, EDUKACIJA: NUO ATSKIRTIES ĮTRAUKTIES LINK (International Scientific Practical Conference EDUCATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS:  FROM EXCLUSION TOWARDS INCLUSION)

Konferenciją organizuoja Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija.

Daugiau informacijos:

Download
Kvietimas_LT.doc
Microsoft Word документ [335.0 KB]
Скачать

Laba diena,                                                          2013-09-19

tikiuosi jau pagavote savo darbo ritmą ir dėl to labai džiaugiasi Jūsų švietimo pagalbos gavėjai - vaikai.

Mokslo metai jau įsibėgėjo, o kartu su jais ir mūsų darbai. Reikalaujame iš savęs kokybiško darbo ir profesionalumo.

Man džiugu, kad esate kūrybingi, iniciatyvūs, visada turite gerų idėjų ir jomis dalinatės su kitais. Visą tai ką turite nepriklauso nuo Jūsų darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos, užimtumo.

Visi norime nuveikti daug prasmingų darbų, o be nuolatinio tobulėjimo greitai besikeičiančioje visuomenėje nepasieksime gerų rezultatų.

Todėl iki spalio 4 dienos kviečiu pasisakyti dėl Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 2012-2013 m.m. veiklos. Atsiliepimų ir komentarų laisva forma laukiu el. paštu anapavilovic@gmail.com

Atsiliepimai ir jų adresatai nebus atskleisti tretiesiems asmenims ir nebus skelbiami viešai.

Jūsų visų nuomonė bus naudinga planuojant 2013-2014 m.m. metodinio būrelio veiklą.

Maloniai prašau taip pat aukščiau nurodytu el. paštu laisva forma siųsti savo pageidavimus dėl bendrų susitikimų, datos, laiko, vietos ir kiek, Jūsų manymu, turėtų įvykti tokių susitikimų šiais mokslo metais? Nurodykite ko tikitės šiais mokslo metais iš metodinio būrelio narių? Kokių veiklų pageidaujate? Kokias veiklas, jų formas, temas patys galite pasiūlyti ir kokia gerąja patirtimi galite pasidalinti?

Laukiu Jūsų pasiūlymų ir iniciatyvų iki spalio 4 d.

Pirmas mūsų bendras susitikimas planuojamas 2013 m. lapkričio mėn. Iki to laiko, esant poreikiui, inicijuokite susitikimą savo švietimo įstaigoje iš anksto suderinus su metodinio būrelio pirmininke.

 

Prasmingų darbų.

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų

metodinio būrelio pirmininkė

 


Sveiki,

jeigu svečiuojatės internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com ir nerandate senos informacijos, kuri buvo neseniai čia patalpinta tai kviečiu apsilankyti 2012-2013 m.m. archyve. Jis randasi čia

2013-09-19


Naujoji svetainė padės bendrauti Europos mokytojams

2013-09-19


Naujoji svetainė „Consumer Classroom“ (www.consumerclassroom.eu) – daugiakalbis, visoje Europoje veikiantis portalas, skirtas skatinti vartotojų švietimą, ypač paremti jo dėstymą Europos valstybių vidurinėse mokyklose. Vartotojų švietimo elementų yra kiekviename mokomajame dalyke – nuo literatūros iki matematikos, namų ūkio, gamtos mokslų ir kalbų. Vartotojų švietimas susipina su įvairiomis disciplinomis, todėl šį dalyką galima įtraukti į įvairius mokymo planus.

Svetainė išsiskiria savo mokymo išteklių kokybe bei puikiomis bendradarbiavimo priemonėmis, pavyzdžiui, pamokų tvarkykle, forumais, tiesioginių pokalbių programa, tarptautiniais konkursais mokykloms. Ji tinka mokytojams, mokantiems 12–18 metų amžiaus mokinius, tačiau yra atvira visiems norintiems prisidėti piliečiams. Ši svetainė gali būti įdomi ir vartotojų organizacijoms, šalies mokytojų asociacijoms, vidurinių mokyklų vadovams, visų valstybių narių švietimo ministerijoms, taip pat vartotojų švietimo ekspertams ir kt.

Svetainė padeda mokytojams lengviau gauti informacijos vartojimo tematika, kurti mokiniams pamokas arba pasirinkti iš jau parengtų naudoti pamokų, taip pat bendradarbiauti internetu su kitais Europos mokytojais ir klasėmis. Naudodamasi naujausių žiniatinklio technologijų ir bendruomeninio interneto naudojimo pranašumais, svetainė „Consumer Classroom“ teikia parengtus naudoti mokymo išteklius įvairiomis vartotojų švietimo temomis, nuo finansinio raštingumo iki tausiojo ir atsakingo vartojimo. Projekto vykdytojai supranta, kad mokytojams stinga laiko ieškoti medžiagos ir kurti mokiniams pamokas. Kad padėtų sutaupyti laiko, „Consumer Classroom“ siūlo parengtas naudoti pamokas. Išteklius galima per pamoką klasėje naudoti internetu, atsisiųsti, išsispausdinti ar platinti žiniatinklyje.

Portalas „Consumer Classroom“, ugdydamas būsimus vartotojus šalies ir Europos lygmeniu, siekia tapti vartotojų švietimo srities autoritetu internete ir didinti paauglių informuotumą bei sąmoningumą. Visus mokytojus, besidominčius inovatyviomis mokymo priemonėmis, kviečiame jus naudotis svetaine „Consumer Classroom“ – tam nebūtina turėti jokių pradinių vartotojų švietimo žinių. Mokymo ištekliai pateikiami su trumpais pristatymais ir yra susiję su vienu ar keletu mokymo dalykų ir vartojimo temų. Jeigu pamoka ne visai atitinka jūsų mokymo planą ar dalyką, galite, naudodamiesi pamokų tvarkykle, pritaikyti ją pagal savo poreikius ir šalies kontekstą.


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR.
 V-1228 "DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS
         APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2013 m. gegužės 8 d. Nr. V-383
               Vilnius
  
  P a k e i č i u Specialiosios pedagoginės pagalbos  teikimo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo  ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228  "Dėl
Specialiosios  pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos  aprašo
patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 92-4395):
  1. išdėstau 7 punktą taip:
  "7. Pagalbos gavėjai - asmenys iki 21 metų,  turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų  sutrikimų,
nepalankių aplinkos veiksnių.";
  2. išbraukiu 9 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius  "gali
būti";
  3. išbraukiu 10 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius  "gali
būti";
  4. išbraukiu 11 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius  "gali
būti";
  5. išdėstau 12 punktą taip:
  "12. Skaičiuojant mokinius, mokinys, turintis didelių  ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem
mokiniams. Specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo),
logopedo etatas gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių
skaičiui, nei nustatyta šio Aprašo 9, 10 ir 11  punktuose,
neviršijant įstaigai skirtų asignavimų."
  
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS           DAINIUS PAVALKIS

Bendradarbiaukime

2013-09-10

Prašau visų dirbančių švietimo įstaigose specialiųjų pedagogų ir logopedų atsakyti į prisegtos anketos klausimus ir išsiųsti ją el. adresu rrednav@gmail.com

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis

 

 

"Sveiki. Aš esu, Reda Virbickaitė, Šiaulių universiteto socialinės gerovės ir negalės fakulteto V kurso studentė, rašau baigiamajį bakalauro darbą. Būsima specialioji pedagogė (specalizacija logopedija).

    Gerbiami kolegos, darbas su specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vaikais yra nelengvas, reikalaujantis kantrybės, stiprios nervų sistemos. Neretai mūsų specialistai savo darbe patiria nusivylimą, greičiau nuvargsta, dažniau jaučia stresą. Mano tyrimo tikslas ištirti minimus požymius.

 

"Anketa anoniminė, todėl vardų ir pavardžių nurodyti nereikia. Iš anksto dėkoju už atsakymus."

Download
ANKETA.doc
Microsoft Word Document 89.0 KB

Vilniaus rajono specialistų dėmesiui!

2013-09-03

Prašau atkreipti dėmesį į specialiojo pedagogo (logopedo) mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientus ir 5 - 15 proc. priedus, kuriuos nustato švietimo įstaigos vadovas. Daugiau rasite informacijos prisegtuose teisės aktuose.

Drąsiai pasiteiraukite dėl Jums nustatytų koeficientų ir priedų savo švietimo įstaigose.

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis

Download
5-15+proc.priedai.doc
Microsoft Word Document 43.0 KB
Download
darbo_koef.doc
Microsoft Word Document 54.0 KB