Širvintų pradinei mokyklai LABAI reikia logopedo 1-am etatui. Darbo sutartis būtų neterminuota, darbo grafiką pritaikytume prie dirbančiojo. O jeigu netiktų šis variantas, tai gali būti laikinas darbas už 0,5  ar 1-ą etatą. PADĖKITE! Pasidalinkite šiuo skelbimu su pažįstamais! Ačiū.

http://www.sirvintupm.lt/

 

Skelbimo paskelbimo data: 2018-11-06


 

Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas vykdo Logopedijos ir Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programas
2018-05-09

Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programa (40 akad. val.), 213000432. Ji skirta šioms tikslinėms grupėms: Dalykų mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Pradinio ugdymo mokytojms, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams; Mokyklų bendruomenės komandoms; Mokytojų padėjėjams, kitiems Mokinių ugdymu besidomintiems asmenims.

Logopedijos kursai vyks 2018 m. gegužės 14 - 16 d. (1 sesija), 28, 29 d. (2 sesija), nuo 10.00 val. Preliminari kaina - 80 eurų.

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, arba intelekto ir įvairiapusius raidos sutrikimus, arba kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas(40 akad. val.), 21300043. 

Specialiosios pedagogikos kursai planuojami 2018 m. spalį. Jei susirinktų grupė, planuotume ir birželio 2-oje pusėje. Preliminari kaina: 80 eurų. 

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams(40 akad.  val.), 213000435. 

Specialiosios pedagogikos kursai planuojami 2018 m.  lapkritį. Preliminari kaina: 80 eurų. 

 

Maloniai kviečiame registruotis į 2018 m. gegužės - birželio mėn. kvalifikacijos tobulinimo renginius.  

Programos akredituotos Ugdymo plėtotės centre. Žr.: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/programos/nacionalines/nac-2016.pdf

 

Kviečiame registruotis į šiuos kursus el. p. romute.sainer@leu.lt arba http://leu.lt/lt/pkti/pkti_kvalifikacijos_tobulinimas/pkti_registracija.html

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai)  vykdomi LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institute (Studentų g. 47, Vilnius).

Dėkoju už bendradarbiavimą.
--
Pagarbiai
Romutė Šainer,
LEU PKTI koordinatorė

Adresas
 Studentų g. 47, 18 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  270 59 57
El. paštas romute.sainer@leu.lt
Download
2018 m. gegužė - birželis_2018-04-17.pdf
Adobe Acrobat Document 336.4 KB

Download
2018-04-19 Mano knyga"" konkurso nuostatai
Mielai kviečiame prisijungti prie organizuojamo konkurso "Mano knyga" ir kartu su ugdytiniais bei jų tėveliais sukurti vaikišką knygelę.
Visos konkurse dalyvavimo sąlygos nurodytos nuostatose.
Organizatoriai
Mano_knyga_nuostatai 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 239.8 KB

I-asis respublikinis garsinės analizės konkursas „Paraidžiui“

(lietuvių kalba)

 

2018-04-19

 

Garsinės analizės konkursas „Paraidžiui“ (lietuvių kalba) organizuojamas trečią kartą ir labai džiaugiamės, kad jis sulaukė susidomėjimo ir už Vilniaus rajono ribų. Šiais mokslo metais buvo nuspręsta  konkusą organizuoti Respublikos mastu.

 

2018 m. balandžio 17 d.  Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis organizavo respublikinį garsinės analizės konkursą „Paraidžiui“, skirtą 3-5 klasės mokiniams, ugdomiems lietuvių kalba. Dėkojame šio konkurso organizatoriams: Beatai Juknevičiūtei, Justinai Valterei, Kristinai Sivicai, Brigitai Martikonei ir Gražinai Simelienei.

 

Konkurso tikslas buvo lavinti mokinių taisyklingo ir aiškaus kalbėjimo, rašymo įgūdžius.

 

I-ame respublikiniame garsinės analizės konkurse „Paraidžiui“ (lietuvių kalba) dalyvavo Vilniaus  miesto ir Vilniaus rajono mokyklos.

 

Susumavus rezultatus, prizines vietos atiteko:

 

I vieta – Vilniaus rajono  Rukainių gimnazijos mokinei (paruošė N. Balcevič);

 

II vieta – Vilniaus rajono  Rukainių gimnazijos mokinei (paruošė N. Balcevič);

 

III vieta – Vilniaus rajono  Pagirių gimnazijos mokiniui (paruošė J. Valterė).

 

Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas diplomais arba padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis.

 

Lauksime mokinių konkurse aktyviai dalyvaujant kitąmet.

 

 

 

Justina Valterė

 

Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė

 


III-asis rajoninis garsinės analizės konkursas „Paraidžiui“ (lenkų kalba)

 2018-03-21

2018 m. kovo 15 d. trečią kartą Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis organizavo garsinės analizės konkursą „Paraidžiui“, skirtą 3-5 klasės mokiniams, ugdomiems lenkų kalba. Dėkojame šio konkurso organizatoriams: Beatai Juknevičiūtei, Irenai Korvel, Liucijai Podvorskai, Julitai Aleksandrovič, Marijai Žydelienei, Agatai Grebnevai, Gražinai Dadel, Danutai Stefanovič, Anželikai Kačkan, Renatai Kiselevskai.

Konkurso tikslas buvo lavinti mokinių taisyklingo ir aiškaus kalbėjimo, rašymo įgūdžius.

III-ame rajoniniame garsinės analizės konkurse „Paraidžiui“ (lenkų kalba) dalyvavo Vilniaus rajono Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos, Vilniaus rajono Pakenės Č. Milošo pagrindinės mokyklos, Vilniaus rajono Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos, Vilniaus rajono Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos, Vilniaus rajono Šumsko pagrindinės mokyklos, Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinės mokyklos, Vilniaus rajono Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos, Vilniaus rajono Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos, Vilniaus rajono Eitminiškių pagrindinės mokyklos, Vilniaus rajono Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos, Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos atstovai. Komisijos nariams teko nelengva užduotis – išrinkti geriausius. Prizines vietas pasidalino:

I vieta – Vilniaus rajono Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija (parengė Danuta Stefanovič);

II vieta – Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinės mokykla (parengė Liucija Podvorska);

III vieta – Vilniaus rajono Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos (parengė Renata Gerasim).

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės. Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas diplomais arba padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis.

Beata Juknevičiūtė

Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė,

Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja


Su Europos logopedo diena!

2018-03-06

 

Sveikiname kolegas su profesine švente. Drąsos, energijos bei ištvermės. Esate tie, kurie vaiko kalbą paverčia gražiais žiedais. Tegul taip būna visada.

 

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio vardu

Ana Pavilovič-Jančis


Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras

Kauno mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

Kauno Veršvų gimnazija

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

 

RESPUBLIKINIO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ MENINĖS RAIŠKOS KONKURSO

 „MANO GRAŽIAUSI ŽODŽIAI LIETUVAI“, SKIRTO LIETUVOS ATKŪRIMO 100-IUI PAMINĖTI,

NUOSTATAI

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, respublikinio meninės raiškos konkurso „Mano gražiausi  žodžiai Lietuvai“ (toliau - konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Kauno mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.

3. Konkurso partneriai: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno „Ryto“ pradinė mokykla, Kauno Veršvų gimnazija, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, patriotiškumą, domėjimąsi supama aplinka, kompetencijas, teikiančias galimybes mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

5. Konkurso uždaviniai:

5.1. skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saviraišką, aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir socialiniame gyvenime;

5.2. skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtojant emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį;

5.3. vykdyti pedagogų gerosios patirties sklaidą.

 

III. DALYVIAI

 

6. Konkurse dalyvauja bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų 2-6 klasių mokiniai, turintys nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių.  Mokinius ruošia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

 

IV. ORGANIZAVIMAS

 

7. Švietimo pagalbos specialistų užsiėmimų  arba pamokų metu mokinys kuria rašinėlį. Jį gali iliustruoti (apimtis - vienas A4 lapas, 14pt šriftas, Times New Roman, 1,5 tarpai tarp eilučių; tekstas turėtų sudaryti ne mažiau  70 proc., teksto iliustracija – apie 30 proc. A4 lapo apimties).

                   Darbo viršutiniame kampe parašykite autoriaus vardą, pavardę.

                   Darbas išsaugomas docx (doc, odt) formatu. Darbą skenuojant  išsaugokite jpg arba png formatu. Bylos apimtis neturi viršyti 20 MB.

   Jei rašinėlis rašytas ranka, raštas turi būti gerai įskaitomas.

8. Rašinėlio tema - apie Lietuvą, jos gamtą, žmones. Kūrinėlyje turėtų atsispindėti vaiko mintys apie  gražiausią miestą, gatvę, mokyklą, vietovę, upelį, kalną, gamtą ar gerą (galbūt žinomą) žmogų.

9. Mokyklose atrenkami 1-2 geriausi mokinių darbai.

10. Užpildytos konkurso dalyvių anketos (1 priedas) ir kūrybiniai darbai atsiunčiami į el. paštą speckonkursas@gmail.com iki 2018 m. kovo 29 d.

11. Kūrybinius darbus ir dalyvio anketas siųskite iš oficialaus mokyklos pašto.  Dalyvio registracija bus  patvirtinta  el. laišku.

12. Konkurso darbai vertinami, dalyvius suskirsčius į 2 grupes (2-3 klasių ir 4-6 klasių mokiniai).

13. Pateikdami darbą konkursui ,,Mano gražiausi žodžiai Lietuvai ” darbų autoriai sutinka su jo publikavimu internetinėje erdvėje.

14. Nuo 2018-04-06 virtualioje erdvėje http://paroda.jimdo.com vyks konkurso ,,Mano gražiausi žodžiai Lietuvai ” darbų publikavimas ir nugalėtojų paskelbimas.

15. Vertinimo komisija: Kauno Veršvų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Žaneta Malinauskienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Masiulienė,  Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedė - specialioji pedagogė ekspertė Liuda Jarošienė, Kauno Veršvų gimnazijos logopedė - specialioji pedagogė ekspertė Milita Akambakienė.

 

 

V. NUMATOMAS REZULTATAS

 

16. Glaudesnis ryšys tarp kuriančių mokinių, pedagogų, tėvelių.

17. Mokinių saviraiškos ir  savivertės kėlimas.

18. Sudarytos galimybės keistis informacija elektroninėje erdvėje.

19. Mokiniai domėsis savo aplinka, Lietuvos istorija.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Konkurso nugalėtojai - po 3 iš kiekvienos grupės - bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais.

21. Mokytojams, pagalbos specialistams bus išduoti Kauno Pedagogų kvalifikacijos centro pažymėjimai.

22. Informaciją apie konkursą teikia Liuda Jarošienė, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos logopedė-specialioji pedagogė, tel. Nr. 861202565 ir Milita Akambakienė, Kauno Veršvų gimnazijos logopedė-specialioji pedagogė, tel. Nr. 865601759 (arba el.p. speckonkursas@gmail.com).

 

VI. ORGANIZATORIAI

 

Eurika Stankevičienė,  Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr.  specialistė,

Valerija Segalovičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė,

Mindaugas Garnionis, Kauno miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės tarybos pirmininkas,

Liuda Jarošienė, Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedė - specialioji pedagogė ekspertė,  

Milita Akambakienė, Kauno Veršvų gimnazijos logopedė - specialioji pedagogė ekspertė,

Linita Sabienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos logopedė-specialioji pedagogė metodininkė

 

_____________________________

 


1 priedas

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinio meninės raiškos konkurso „Mano gražiausi žodžiai Lietuvai“

 

dalyvių anketa

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio

vardas, pavardė,

klasė, amžius

Kūrinio pavadinimas

Ugdymo įstaigos pavadinimas

Parengusio mokytojo, švietimo pagalbos specialisto

vardas, pavardė,

kvalifikacinė kategorija

Kontaktinis pedagogo el. paštas ir telefono numeris*

 

 

 

 

 

 

 

 

* - asmeninai kontaktai nebus viešinami

 

 

 

 

 


         PATVIRTINTA

 

           Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“

 

           direktoriaus  2018 m. vasario 7 d.

 

           įsakymu  Nr. V-16

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS

 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“

 

 

 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IDĖJŲ MUGĖ

 

 

 

„AKTYVIEJI IR ĮTRAUKŪS UGDYMOSI METODAI PRAKTIKOJE“ 

 

 

 

NUOSTATAI

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų idėjų mugės „Aktyvieji ir įtraukūs ugdymosi metodai praktikoje“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, idėjų mugės organizavimą, vykdymo laiką, dalyvius, vykdymo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

 

2. Idėjų mugę organizuoja – Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centas.

 

 

 

II. IDĖJŲ MUGĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

 

3.Tikslas - skleisti ir dalintis ikimokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų gerąja darbo patirtimi, siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi kokybės.  

 

4.Uždaviniai:

 

4.1. Skatinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų gerosios darbo patirties sklaidą apie aktyviųjų ir įtraukių ugdymo metodų taikymo praktiką Lietuvoje.

 

4.2. Tobulinti švietimo sektoriuje dirbančių pedagogų, švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas.  

 

4.3. Teikti vaikams džiugių emocijų aktyviai veikiant, kuriant, ugdantis tam pritaikant aktyvius, įtraukius ugdymosi metodus.

 

 

 

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ

 

 

 

5. Idėjų mugę organizuoja Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ darbo grupė: ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rūta Krivickienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė, judesio korekcijos mokytoja Jolanta Pažarauskienė. Idėjų mugės koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Žaromskienė.   

 

6. Idėjų mugėje gali dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Dalyvių skaičius iš vienos institucijos neribojamas.

 

7. Idėjų mugė vyks nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gegužės 11d.

 

8. Iliustruotą metodą (1-4 nuotraukos) ir metodo aprašą (1 priedas) siųsti el. paštu: ugdymas@darzelis.lt iki 2018 m. kovo 31 d.

 

9. Fotografijų ir aprašo apimtis iki 2 A4 lapų. Nuotraukos formatas - jpg, dydis 1024 pixel (ne mažesnis kaip 2 MB).

 

10. Aprašas rengiamas 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarpas tarp eilučių 1,5.

 

11. Metodai pateikti be nuotraukų ir neatitinkantys metodo aprašui taikomų reikalavimų nebus skelbiami.

 

12. 2018-05-14 bus sudarytas aktyviųjų ugdymosi metodų katalogas, kuris bus patalpintas Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis” svetainėje www.darzelis.lt, skiltyje projektai. Šį katalogą galės parsisiųsti visi idėjų mugės dalyviai.

 

 

 

IV. DALYVIŲ REGISTRACIJA

 

 

 

13. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, norintys dalyvauti idėjų mugėje, registruojasi  internetinėje sistemoje „Semi +“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu  http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu  (8 41) 52 59 83, mob. tel. 8 652 25122.   

 

14. Pageidaujantiems bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pažymėjimai.

 

15. Dalyvio mokestis - 2.00 eurai. Galima mokėti renginio dieną grynais. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

16. Organizatoriai pasilieka teisę idėjų mugės metu atsiųstas nuotraukas, aprašus naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises.

 

1 priedas

 

METODO APRAŠAS

 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Metodo pavadinimas

 

Vaikų amžius

 

Gebėjimai, kurių ugdymui taikytinas metodas

 

Priemonės reikalingos metodo taikymui

 

Trumpas metodo aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

 


Sveikiname konkurso

 

„LIETUVOS LAISVĖS JUOSTA“ nugalėtojus

 

2018-02-26  

 

 

 

 Informaciją lenkų k. rasite skiltyje PL

 

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

 

Dalyvis

Mokytojas

Mokykla

Nominacijos

Dominik Smeliakov, 6 m.

Danuta Stefanovič

Vilniaus r. Juodšilių šv.U.Leduchovskos gimnazija

1 vieta

Gabriel Bogdanovič

Česlava Urbanovič

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis

2 vieta

Milana Ustinovič, 4 m.

Anželika Kačkan

Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis

3 vieta

 

1 – 4 klasių mokiniai

 

Dalyvis

Mokytojas

Mokykla

Nominacijos

Daniel Račko, 8 m.

Jovita Gilevič

Vilniaus r. Rukainių gimnazija

1 vieta

Ignat Kološevskij,

8 m.

Jovita Gilevič

Vilniaus r. Rukainių gimnazija

2 vieta

Simona Savko, 8 m.

Sonata Švabauskienė

Vilniaus r. Paberžės šv.Stanislavo Kostkos gimnazija

3 vieta

 

5 – 8  klasių mokiniai

 

Dalyvis

Mokytojas

Mokykla

Nominacijos

Neringa Baranovskytė, 12 m.

Daiva Rodevičienė

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

1 vieta

Anželika Akinča, 13 m.

Daiva Rodevičienė

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

2 vieta

Daniel Juzefovič, 13 m.

Halina Pavlovič

Vilniaus r. Paberžės šv.Stanislavo Kostkos gimnazija

3 vieta

 


Skelbiama mokytojų atranka į nemokamus mokymus

2018-02-22

Šiandien mūsų mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuojamuose nemokamuose mokymuose, skirtuose bendrosioms kompetencijoms tobulinti.

Mokymai vyks pagal šias programas:

 • „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“ (programą sudaro 3 moduliai: 1. Bendravimo įgūdžių tobulinimas. 2. Bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas. 3. Sudėtingų situacijų mokytojo darbe sprendimo įgūdžių tobulinimas. Planuojamos mokymų vietos: Kaunas, Kėdainiai, Klaipėda, Palanga, Šiauliai, Vilnius, Trakai, Marijampolė);
 • „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Skaitmeninis raštingumas ir technologijų taikymas. 2. Informacijos valdymas. Planuojamos mokymų vietos: Druskininkai, Birštonas, Klaipėda, Panevėžys, Trakai);
 • „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Mokymo turinio aktualizavimas atsižvelgiant į pasaulinę problematiką. 2. Tarpkultūrinis pažinimas. Planuojamos mokymų vietos: Druskininkai, Marijampolė, Trakai, Klaipėda, Panevėžys, Birštonas, Utena, Šiauliai);
 • „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Organizacijos tobulinimas. 2. Asmeninis lyderiavimas. Planuojamos mokymų vietos: Klaipėda, Druskininkai, Utena, Tauragė, Vilnius, Trakai, Kaunas, Kėdainiai);
 • „Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Reflektavimas kaip mokymosi mokytis prielaida. 2. Mokymasis mokytis. Planuojamos mokymų vietos: Alytus, Kaunas, Panevėžys, Utena, Vilnius, Šiauliai);
 • „Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Mokymas ir mokymasis tyrinėjant. 2. Faktais ir duomenimis grįstas profesinės veiklos tobulinimas. Planuojamos mokymų vietos: Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys).

Visų programų mokymų trukmė − 40 akad. valandų (2 sesijos po 2 dienas ir 1 sesija vienos dienos). Pagal kiekvieną programą bus suformuotos 8 grupės, kuriose kompetencijas tobulinsis po 22 dalyvius. Dalyvis galės dalyvauti mokymuose tik pagal vieną pasirinktą mokymo programą.

Apie konkrečią mokymų vietą ir konkretų mokymų laiką informuosime atrinktus dalyvius.

Pirmenybė dalyvauti mokymuose teikiama:

 • 1−3 metus dirbantiems mokytojams;
 • savivaldybių ir mokyklų metodinių būrelių / grupių pirmininkams;
 • mokytojams, dalyvaujantiems įvairių darbo grupių, komisijų veiklose;
 • mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba.

Reikalavimai mokytojams, ketinantiems dalyvauti mokymuose:

 • Paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai, turintys pedagogo kvalifikaciją.
 • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti esminius dalyvavimo mokymuose motyvus.
 • Pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti visuose pasirinktos programos mokymuose.
 • Pareiškėjas įsipareigoja suderinti dalyvavimo mokymuose klausimą su mokyklos vadovu.
 • Pareiškėjas sutinka, kad per mokymus (esant reikalui, metodiniams tikslams) būtų filmuojamas, fotografuojamas, leidžia savo atvaizdą skelbti viešai (visuomenės informavimo priemonėse).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti mokymuose, informuoja mokyklos vadovą ir, gavę pritarimą, užpildo paraišką. Paraiškos turi būti užpildytos iki 2018 m. kovo 23 d.

Atranką į mokymus vykdo UPC. Apie atrankos rezultatus centras per 15 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuos atrinktus dalyvius. Neatrinkti dalyviai informuojami nebus.

Atrinktų dalyvių kelionės į / iš mokymų vietovę, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos Europos socialinio fondo ir valstybės finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) lėšomis.

Paraiškos į mokymų programas:

 1. Programa „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“;
 2. Programa „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimasׅ“;
 3. Programa „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“;
 4. Programa „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“;
 5. Programa „Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“;
 6. Programa „Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“.
Daiva Drungilienė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metodininkė

Konkursas mūsų vaikams "Spalviukų šalyje"

2018-02-09

Nuostatai čia


Kvietimas "Mano pagalba vaikui"
2018-02-09
Rūta Mirauskienė iš Kauno šv. Kazimiero progimnazijos maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje metodinių darbų virtualioje parodoje  „Mano pagalba vaikui“. Paroda vyksta https://www.facebook.com/ruta.mirauskiene 
Download
Tarptautinė virtuali paroda Mano pagalba
Adobe Acrobat Document 747.8 KB

Konkurso "Paraidžiui" (lietuvių k.) nuostatai

2018-01-24

Download
Nuostatai konkurso Paraidziui.jpeg
JPG Image 412.5 KB
Download
Konkurso Paraidziui nuostatai2.jpeg
JPG Image 287.4 KB
Download
Paraidziui paraiska.jpeg
JPG Image 234.7 KB
Download
Priedas Nr.1.jpeg
JPG Image 262.7 KB

Kvietimas dalyvauti konkurse "Lietuvos laisvės juosta"

2018-01-24

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija.

 Minėdami atkurtos Lietuvos šimtmetį norime, kad kiekvienas rastume savo ryšį, asmeninę istoriją, savo šventės emociją ir tradiciją. Švenčiame ne vieną datą, o Šimto metų sėkmės istoriją, kurią kūrėme visi.

 Todėl pasitikdami Šimtmetį kviečiame dalyvauti konkurse „LIETUVOS LAISVĖS JUOSTA“, kurį organizuoja Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis.

 

PARAIŠKĄ RASITE ČIA.

 

Informaciją paruošė Justina Valterė, Pagirių gimnazijos specialioji pedagogė

Download
nuostatai laisves juosta 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 298.4 KB

TARPTAUTINĖ KŪRYBINIŲ ATVIRUKŲ VIRTUALI PARODA „LAIŠKAS MANO SVAJONEI“

Konkurse dalyvavo vaikai iš Vilniaus r.

2018-01-11

 

2017 m. gruodžio mėnesį vyko tarptautinė priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių atvirukų virtuali paroda „Laiškas mano svajonei“, skirta tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, kurią inicijavo Rūta Mirauskienė, logopedė – specialioji pedagogė ekspertė. Renginį organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno šv. Kazimiero progimnazija. Parodos tikslas - puoselėti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertybines nuostatas, plėtojant komunikavimo, socialinę ir meninę kompetencijas. Virtualioje atvirukų parodoje dalyvavo 196 ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, iš Lietuvos ir Rumunijos ugdymo įstaigų.

 

Virtuali paroda vyko „Facebook“  https://www.facebook.com/ruta.mirauskiene paskyroje, kurioje buvo demonstruojami kūrybiniai atvirukai. Parodos dalyviai aktyviai dalyvavo, komunikavo, sutiko bendraminčių, stebėjo ir vertino kitų dalyvių kūrybinius darbus, bendravo su parodos lankytojais, į diskusijas įsitraukė tėvai. Renginyje dalyvavo ugdytinė Ema Aidukaitė iš Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“, kurią parengė Rita Stulpinienė, auklėtoja, ugdytinis Lukas Tkačiukas iš Vilniaus lopšelio-darželio „Žiburėlis“, kurį parengė Ilona Tamulevičiūtė – Bagdonė, socialinė pedagogė, ugdytiniai Benas Blackburn, Andrius Žilinskis iš Vilniaus specialiojo ugdymo centro ,,Aidas“, kuriuos parengė Jurga Klimkienė, lavinamosios klasės mokytoja, specialioji pedagogė, Asta Petuchovienė, lavinamosios klasės mokytoja, specialioji pedagogė, ugdytiniai Ana Narmontaitė, Karolis Urnikis iš Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos, kuriuos parengė Vaida Valentienė, logopedė,  ugdytiniai Albert Sinkevič, Evelina Rogačiova, David Vabalis iš Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos bei Ernestas Matulionis, Daniela Bartusevič, Samanta Liebionkaitė iš Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos, kuriuos parengė Halina Pavlovič, logopedė, Irena Belousova, lietuvių kalbos mokytoja, ugdytiniai Daniel Lokutijevskij, Styvenas Gabrielius Songaila iš Vilniaus r. Pagirių gimnazijos, kuriuos parengė Justina Valterė, logopedė, Aušrinė Slavinskienė, socialinė pedagogė, naudojant įvairią piešimo techniką, išradingai kūrė atvirukus, kurie skatino reikšti žodžius, mintis ir tai suteikė jiems džiaugsmą, pasitikėjimą savimi. Ugdytiniai bendraudami ir bendradarbiaudami su mokytojais, auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais sėkmingai sukūrė SAVO SVAJONĘ bei numatė gyvenimo tikslo įgyvendinimo kelią.

 

Parodos metu buvo puoselėjamos bendrosios ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompetencijos, kurios bus reikalingos jiems realiame gyvenime, prisiimant atsakomybę už save, už kitus, savarankiškai priimant sprendimus, tobulinant savo talentus, renkantis profesiją. Parodos dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir virtualiais katalogais.

 

 

 

Rūta Mirauskienė, logopedė - specialioji pedagogė ekspertė,

 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija

 


2018-01-10

Konkurso "Paraidžiui" (lenkų k.) nuostatai

Download
Image.jpg
JPG Image 648.1 KB
Download
Image (2).jpg
JPG Image 553.9 KB
Download
Image (3).jpg
JPG Image 482.7 KB
Download
Image (4).jpg
JPG Image 400.6 KB

Kvietimas dalyvauti...

2017-11-13

TARPTAUTINĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KŪRYBINIŲ ATVIRUKŲ VIRTUALIOS PARODOS „LAIŠKAS MANO SVAJONEI“,  SKIRTAI TARPTAUTINEI NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENAI PAMINĖTI

 

Daugiau skaitykite:

Download
NUOSTATAI_PARODOS_Ruta.pdf
Adobe Acrobat Document 288.2 KB

VILNIAUS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANO PUNKTAI SPALIO MĖN.

 

2017-2018 M.M.

 

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data, laikas

Vieta

Atsakingas asmuo

1.

Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio posėdis.

Kviečiami:

Beata Juknevičiūtė, Julija Skripskienė, Česlava Urbanovič, Irena Prokopovič, Vaiva Ašmonaitienė, Tatjana Lozovaja, Justina Valterė, Danuta Banevič, Olga Černiavskaja.

 

 

spalio 12 d. 9.30 val.

Vilniaus r. Savivaldybės mažoji salė

Beata Juknevičiūtė

 

Ana Pavilovič-Jančis

867453686

el. p. anapavilovic@gmail.com

2.

Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas.

 

spalio 12 d. 11.00 val.

Vilniaus r. Savivaldybės mažoji salė

Beata Juknevičiūtė

 

Ana Pavilovič-Jančis

867453686

el. p. anapavilovic@gmail.com