Medžiaga pamokoms, užsiėmimams


Gerb. kolegos!

 

Ši svetainė yra skirta Jums, tad laukiame Jūsų straipsnių apie Jūsų darbo džiaugsmus, lūkesčius, pravestus renginius. Laukiame taip pat, Jūsų rankomis, sukurtų mokymo (si) priemonių, užduočių, pamokų planų, renginių planų, projektų šablonų ir kt.. Dalinkimės tuo su kitais, nes tik nuo Mūsų visų indėlio priklauso šios internetinės svetainės turinys ir dizainas bei Mūsų darbo kokybė. Internetinė svetainė yra atviro tipo ir joje gali būti talpinama informacija, darbai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. 


Įvairią metodinę medžiagą siųskite el.paštu anapavilovic@gmail.com 

Būtinai nurodykite savo vardą pavardę, mokyklą, kvalifikacinę kategoriją. Laukiame Jūsų darbų.


Gerb. kolegos,

kiekvienas iš mūsų kartais klysta, tad prašau radus klaidas praneškite apie tai el. paštu adresu anapavilovic@gmail.com.

Į internetinę erdvę mes negalime talpinti darbų su klaidomis, sutikite su tuo. Klysti žmogiška ir kai kada to patys nepastebime, o kitas žmogus tuoj pat gali pastebėti, neklysta tas kuris nieko nedaro :). Tai nebūtų kritika, o PASTABOS IR KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Ačiū :)

Tad laukiu Jūsų laiškų, pasiūlymų ar kitų iniciatyvų ir linkiu gero ir prasmingo darbo.

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis