Mūsų kolegė Inga Baškauskaitė-Boronova dalijasi savo sukurtais darbais.

2016-05-13

Download
NUO RAIDELIŲ PRIE ŽODELIŲ. PRIEMONĖ.pdf
Adobe Acrobat Document 4.8 MB

Vaikų kalbos, smulkiosios motorikos ir kūrybiškumo ugdymui skirtos priemonės
2015-05-06
Ir šiais mokslo metais norėčiau pasidalinti keliomis idėjomis- savo kurtomis priemonėmis, skirtomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos, smulkiosios motorikos bei kūrybiškumo ugdymui. 
Pirštukinės lėlės suteikia vaikams daug džiaugsmo, skatina kalbinę raišką, atskleidžia kūrybiškumą,  gebėjimą išreikšti jausmus. Sumaniai ir kūrybiškai panaudojant pirštukines lėles vaikai jaučia pasitenkinimą ir džiaugsmą patys veikdami įvairioje žaidybinėje veikloje, kurdami pasakėles ir improvizuodami, didėja jų pasitikėjimas savimi, taip pat lavėja smulkioji rankų pirštų motorika. 
Smulkiosios motorikos lavinimui skirtos ir kitos priemonės, kartu mokoma(si) ar jau tikslinami ir įtvirtinami spalvų, formų pavadinimai ir pan. Kurdama priemonės stengiuosi, kad jų panaudojimas būtų kuo platesnis, o neretai ir vaikai, žaisdami su jomis, atskleidžia naujas galimybes. Vaikai kūrybingi, skatinkime juos kurti ir kalbėti!
Inga Baškauskaitė-Boronova,
Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželio
vyresn. logopedė

"Raidės"

2014-01-24

"Raidės"- siūtos, minkštos didžiosios lietuvių kalbos abėcėlės raidės. Tinka supažindinimui su raidėmis, garsinės analizės ir sintezės įgūdžių lavinimui dėliojant skiemenis, žodžius, mokant skaityti ir pan. Priemonę taip pat naudoju kaip logopedinio kabineto interjero detalę.

Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželio

vyresn. logopedė

Inga Baškauskaitė- Boronova


Laiškas nuo Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželio vyresn. logopedės Ingos Baškauskaitės- Boronovos

2014-01-20

Nuolat atsidarau puslapį www.laimingasvaikas.jimdo.com, džiaugiuosi visomis naujienomis, tačiau skyrelyje Geroji patirtis priemonių nedaug... Norėčiau pasidalinti savo kurtomis priemonėmis kalbos ugdymui.

 

Priemonė "Medis" skirta supažindinimui su metų laikais, jų požymiais (medžio tiek žali, tiek kitų spalvų lapeliai nusiima). Pagal metų laikus šalia medžio su vaikais dėliojame kitus objektus: rudenį grybus, žiemą sniego senį, pavasarį žibuokles, vasarą kitas gėles, drugelius ir pan. Vaikams patinka "puošti" medį. Šios veiklos metu kartu yra puiki galimybė ne tik turtinti žodyną, bet ir įtvirtinti prielinksnius, vienaskaitos - daugiskaitos žodžių derinimą, kurti rišlų pasakojimą ir kt. Priemonė universali ir tinkama naudoti visus metus.

          "Daržovės" ir "Vaisiai" skirtos žodyno tikslinimui bei turtinimui kalbant tema "Rudens gėrybės", įtvirtinant sąvokas "vaisiai", "daržovės". Priemonė taip pat labai universali: tinka tiek rūšiavimui pagal pasirinktą požymį (spalvą, formą, dydį), tiek sąvokų "didelis"- "mažas" įtvirtinimui, sudarant mažybines žodžių formas (vaisiai ir daržovės yra po du: didelis ir mažas vienetas) tiek skaitvardžių derinimui pagal giminę: vienas obuolys, dvi morkos. Vaikams patinka, kai su priemonėmis galima žaisti: jas dėlioti, rūšiuoti, dažnai žaidžiam "Gėrybių maišas" - ranka pačiupinėjus vaisių ar daržovę neištraukus iš maišo atspėti - "kas tai?", apibūdinti - "koks?"

          "Paveikslėlių domino" skirtas garsų S, Š, R tarimo įtvirtinimui įvairiose žodžių pozicijose. Atskirų žodžių tarimas tampa įdomiu žaidimu. Siūlau atsispausdinti paveikslėlius ir pasigaminti šį nesudėtingą žaidimą.

 

Ačiū Ingai už puikių priemonių pristatymą ir jų nuotraukas.

Kviečiu kitus prisidėti prie aktyvesnės priemonių ir idėjų sklaidos.

Pagarbiai, administratorė Ana

Download
Paveikslėlių domino
Priemonę galite atspausdinti. Dėkojame Ingai už tokią galimybę.
Loto s.doc
Microsoft Word Document 1.3 MB

Palindromas - žodžių žaidimas lavinantis skaitymą

2013-03-04

Palindromų pasaulį pažinau susipažinusi su Tadeušu Moravskiu, kuris Lenkijoje yra žinomas kaip palindromų kūrėjas ir ilgiausio palindromo lenkų kalba išradėjas.

Tadeušas Moravskis yra elektronikos profesorius, daugiau nei 200 publikacijų, 20 patentų, daugelis knygų ir vadovėlių apie elektormagnetinį lauką ir mikrobangų techniką autorius. Išleido 22 mokslo daktarus. Nuo 2005 m. yra internetinės svetainės  http://www.palindromy.pl autorius ir administratorius. Šiuo metu yra pagrindinis palindromų kūrėjas ir žinovas. Išleido 17 knygų su palindromais. Taip pat yra ilgiausio palindromo pasaulyje (33 tūkstančiai raidžių) ir ilgiausio eilėraščio - palindromo (7 tūkstančiai raidžių) išradėjas. Turėjo jau daugiau negu 200 paskaitų apie palindromus. Knygoje Kobyła ma mały bok (Kumelė turi mažą šoną) aprašė lenkiškų palindromų istoriją. Mieste, Naujame kaime Lenkijoje (Nowa Wies), Serocko seniūnijoje atidarė Palindromų muziejų.

 

Kaip specialioji pedagogė praktikė šios kūrybos dėka atradau palindromus iš naujo, bet kaip priemonę lavinančią skaitymą. Mokiniams labai patinka šis žaidimas, nes iš pradžių skaitant žodžius mes neieškome žodžiuose prasmės, laviname tik skaitymo techniką. Mokantis skaityti mokiniai bando perskaityti žodžius pirmyn ir atgal. Su dideliu entuziazmu tai pat bando kurti palindromus iš savo vardų, miesto pavadinimų ir kt. Kai kurie mokiniai pasakoja, kad eidami į mokyklą arba iš jos bando kurti palindromus. O tai mane tik džiugina, nes žinau, kad ne tik lavina skaitymą bet ir loginį mąstymą, dėmesį, pastabumą. Pastaruoju metu pastebėjau, kad jų mokymosi motyvacija pakilo.

Mokiniai džiaugiasi, kai gali savo draugams papasakoti apie palindromus. Pasirodo, kad jų draugai nėra visažiniai :), dėl šios priežasties mano mokiniai savo draugų tarpe yra labiau gerbiami.

 

Patariu išbandyti šį žaidimą savo užsiėmimų metu.

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis


Palindromas

2013-03-04

palindròmas [gr. palindromos – sugrįžtantis, bėgantis atgal, grįžtantis]. Artificiozinės literatūros forma, žodis, žodžių junginys, žodžių grupė, sakinys ar eilutė, eilėraštis, kuris skaitomas iš galo (atbulai), reiškia tą patį, ką ir įprastai skaitomas, pvz., sūnūs ėmė sagas, arba bent yra prasmingas, pvz., sula – alus.


Skiriamos dvi rūšys palindromų:
1) abiem kryptimis skaitant prasmė nesikeičia (Vilniaus akademijos studentų užrašuose pateikiamas toks pavyzdys: Roma tibi subito motibus ibit amor (Roma, meilė tau plasnodama atskries nelauktai);
2) skaitant iš dešinės į kairę išeina kitos prasmės žodis ar frazė (paprasčiausias pavyzdys: Romaamor). Sudėtingiausi šios rūšies palindromai yra tokie, kurie skaitomi iš dešinės į kairę įgyja kitą prasmę.
Palindromai buvo labai populiarūs įvairių Europos tautų XVI–XIX a. literatūroje, išeidavo ištisi jų rinkiniai.

Eglė Patiejūnienė

 

Palindromas yra skaičius pvz. 5005. Didžiausias palindromas, kurį galime gauti sudauginę du 3 skaitmenų skaičius (intervalas: [100, 999]) yra 906609. Šį palindormą gauname sudauginę 913 ir 993 skaičius.

Kokį didžiausią palindromą galime gauti sudauginę du 4 skaitmenų skaičius .........???


Palindromai

 

Palindromas - tai rišlus tekstas skaitant į priekį ir atgal.

 

Pavyzdžiai (autoriai nežinomi):

 

 O.K. keik, kiek ko?

 

Suvokti it kovus.

Oi, lėk, ragana, ana garlėkio.

Na , Drakula, alų kardan?

Suvožė Ūbą, abu ežovus.

Onik šortus sutroškino.

 

ek, lis silkė…

oba, klepo “Opel” kabo.

Sartė paika - akia Petras.

Arbaleto Otela, bra.

Na pelėdoj jo dėlė, pan.

O.K., ouzo o Zuoko.

tekila, Alik, et.

o, būk kubo.

 

Esy Kauno Onų akyse.

 

 O maisto? ot Siamo… 

 

 Ale tu man dovanok - ko navodnam utela?

 

Sėdėk užu kėdės.


Sula – alus.

Sigis (vyriškas vardas)

Ana (moteriškas vardas)

Sūnūs ėmė sagas. Nežinomas autorius.

Kol einu, šunie lok! Autorius Juozas Granskas

Argi ten ne Tigra? (Opel Tigra - automobilio markė)  Autorius Juozas Granskas

Ateik anapus sofos su pana kieta. Autorius Juozas Granskas

Simo namas ten savas net samanomis... Autorius Juozas Granskas

 

Nutyla ir Ona nori Alytun. Autorius Juozas Granskas
 
Oi Rūtai čia tūrio! Autorius Juozas Granskas

At, Egle - elgeta! Autorė Ana Pavilovič-Jančis


http://granskas.lt/about/

2013-03-04


Download
Disgrafijos įveikimo pratybų struktūra. Rašymo sutrikimų šalinimas.
Parengė Vilniaus r. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijos logopedė Danuta Banevič
Disgrafijos iveikimas.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 137.0 KB

Download
Garso Š įtvirtinimas žodžiuose
Parengė Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos logopedė Danuta Banevič
Garso Š įtvirtinimas žodžiuose-2.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 6.6 MB

Download
Garso R įtvirtinimas žodžiuose
Parengė Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos logopedė Danuta Banevič
Garso R _tvirtinimas _od_iuose.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.4 MB

Download
Garso R tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse ir žodžiuose
Parengė Vilniaus r. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos logopedė Danuta Banevič
Garso R itvirtinimas skiemenyse.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 6.6 MB