KONKURSO „PAVASARIO SIMFONIJA“ NUOSTATAI

 2016-03-09

I.      BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Šie nuostatai reglamentuoja kūrybinių darbų konkurso „Pavasario simfonija“ (toliau –konkurso) tikslus, organizavimo tvarką, vertinimą, dalyvių apdovanojimą.

 

II.                KONKURSO TIKSLAI

 

1.      Lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybiškumą, vaizduotę, saviraišką;

 

2.      Aktyvinti meninę veiklą, iniciatyvumą.

 

III.             DALYVIAI

 

Vilniaus rajono pagalbos vaikui specialistai / mokytojai ir jų ugdytiniai (ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės ir 1 – 10 klasių mokiniai).

 

IV.             KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

1.                  Konkursą organizuoja Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis.

 

1.1              Konkursas organizuojamas etapais:

 

·          Mokyklinis etapas – vyksta iki balandžio 14 d.  Įstaigų pagalbos vaikui specialistai/mokytojai organizuoja konkursą, išrinkdami iki 4 geriausių savo mokinių darbų. Laimėtojai pildo dalyvio anketą adresu https://docs.google.com/forms/d/1IsDbw55DeFdTW-X2y9BKSZb7Mz5yDyr7DbNmkJdTR2E/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link.

 

·          Švietimo įstaigoje už konkurso organizavimą atsakingi: pagalbos mokiniui specialistai (jiems padeda ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai, dailės, technologijų mokytojai).

 

·          Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis ir technika (piešimas, siuvinėjimas, klijavimas, koliažas, aplikacija, mezgimas ir t.t);

 

·          Darbas turi būti parengtas kaip atvirukas;

 

·          Darbas turi neviršyti A5 formato (perlenktas A4 lapas);

 

·          Kūrybinio darbo dešinėje pusėje (apačioje iš gerosios pusės) turi būti pritvirtinta kortelė su užrašu: darbo pavadinimas, mokinio vardas, amžius, ugdymo įstaigos pavadinimas (1 priedas).

 

1.2              Rajoninis etapas – balandžio 28 d.  Geriausi mokykliniai darbai  bus vertinami  komisijos ir bus išrinkti kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai.

 

1.3              Kūrybinius darbus iki balandžio 28 d. siųsti adresu (pasirinktinai):

 

§  Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba,  A. Mickevičiaus g. 16, LT-15170, Nemenčinė.

 

§  Lidija Vasiljeva, Vilniaus r., Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos specialioiji pedagogė,   LT-13101, Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r.

 

§  Irma Pavilionienė, Vilniaus r. Avižienių gimnazijos specialioji pedagogė,
Sudervės g. 8, LT-14161,  Avižieniai.

 

§  Justina Skupienė Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos specialioji pedagogė, Mokyklos g. 1,. LT – 14273, Paberžė.

 

2.                  Kiekvienas darbas bus eksponuojamas internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com

 

3.                  Informacijos ieškokite internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com ir www.ppt.vrsa.lt

 

V.                KONKURSO VERTINIMAS

 

1.                  Konkurso dalyvių kūrybinius darbus vertina ir rezultatus apibendrina komisija, sudaryta iš Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio narių, dailės ir technologijų mokytojų.

 

2.                  Kūrybiniai darbai vertinami pagal tris kriterijus:

 

·         Kūrybinio darbo turinys (temos atitikimas ir atskleidimas);

 

·         Kūrybinio darbo originalumas;

 

·         Kūrybinio darbo meniškumas.

 

3.                  Kūrybiniai darbai vertinami pagal šias amžiaus grupes:

 

·         Priešmokyklinis – ikimokyklinis ugdymas;

 

·         1 – 4 klasės;

 

·         6 – 8 klasės;

 

·         9 – 10 klasės.

 

VI.             REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkti I, II, III vietų laimėtojai ir  gegužės 19 d. paskelbti internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com.

 

VII.          KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

1.                  Laimėtojus apdovanoja konkurso organizatoriai ir rėmėjai.

 

2.                  Visus antrojo etapo konkurso dalyvius (ir mokinius, ir juos rengusius mokytojus) apdovanoja Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba diplomais ir padėkos raštais.

 

VIII.       KITA

 

1.      Kūrybiniai darbeliai nebus grąžinami.

 

2.      Iškilus klausimams dėl konkurso organizavimo, kreiptis

 

Lidija Vasiljeva: vasiljevalidija5@gmail.com,

 

Irma Pavilionienė:  pavilioniene.irma@gmail.com,

 

Justina Skupienė:  ju.ra.skate@gmail.com,

 

Zuzanna Prokopovič: suzane4ka@gmail.com.


 

 

1 Priedas

 

 

 

Kūrybinio darbo dešinėje pusėje (apačioje, iš gerosios pusės) turi būti pritvirtinta  kortelė su užrašu:

  

Mokinio vardas, amžius

 

Darbo pavadinimas

 

Mokyklos pavadinimas

 

 

Download
isak v 10 konkurso Pavasario simfonija n
Adobe Acrobat Document 363.1 KB