Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos internetinės svetainės nuoroda

 

www.ppt.vrsa.lt


10 naudingiausių mobiliųjų programėlių mokiniams ir mokytojams

2014-10-24


Skelbiame 10 programėlių sąrašą, kurios darbą klasėje pavers ir patrauklesniu, ir gerokai efektyvesniu.

„European Schoolnet“ ir Lježo universiteto tyrimo „Survey of Schools: ICT in Education“ duomenimis, Lietuvos mokytojų pasitikėjimas savo skaitmeniniais gebėjimais yra mažesnis nei ES vidurkis. Tuo tarpu 44,7 proc. tėvų mano, jog būtent naujausių technologijų naudojimas ne tik informatikos pamokose, bet ir mokant kitų dalykų, skatintų vaikų motyvaciją mokytis, parodė programos „Samsung Mokykla ateičiai“ ir elektroninio dienyno TAMO apklausa.

Atsižvelgiant į šias tendencijas Lietuvoje ir buvo inicijuoti skaitmeniniai mokymai pedagogams „Samsung Mokykla ateičiai“, kurių metu mokytojai tobulina savo skaitmeninius įgūdžius. Mokymus vedantys programos „Renkuosi mokyti!“ lektoriai, patariantys mokytojams, kaip prasmingai pritaikyti išmaniąsias technologijas pamokose, parengė mokytojams ir mokiniams naudingiausių programėlių, skirtų „Android“ mobiliesiems įrenginiams, dešimtuką.

Be abejo, tokių programėlių yra gerokai daugiau, tačiau į šias dešimt, kaip teigia technologijas puikiai išmanantys „Renkuosi mokyti!“ lektoriai, ypač verta atkreipti dėmesį.  

Bendravimui

„Edmodo“
Ši programėlė siūlo saugų būdą mokiniams ir jų mokytojams bendrauti tarpusavyje tiek pamokų metu, tiek ir po jų. Kaip teigia programos „Samsung Mokykla ateičiai“ lektorė Lina Kilčiauskaitė„,Edmodo“ yra patraukli tuo, kad sukurdamas mokymosi grupę mokytojas neturi užmegzti jokių draugystės ryšių su mokiniais, tačiau tokios funkcijos, kaip rašymas ant „sienos“, komentavimas, dalijimasis įvairia informacija bei  jos vertinimas - išlieka.

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/KTZ9hd

„Class Messenger“
Naudodami „Class Messenger” programėlę mokytojai gali asmeniškai palaikyti ryšį su mokinių tėvais bei juos informuoti, kaip jų atžalai sekasi klasėje. Žinutės gali būti siunčiamos individualiai kiekvienam tėčiui ar mamai arba visai klasei, norint informuoti apie klasės išvykas, renginius ir kitus įvykius klasėje.

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/1nscHm9

Testų rengimui

„ClassDojo“
Ši programėlė skirta mokinių pažangai pamokų metu fiksuoti. Mokytojas gali įvertinti moksleivius tam tikrais balais už atliktas ar neatliktas užduotis, jų elgesį klasėje. Balai gali būti paverčiami į struktūruotą ataskaitą, o tėvai, norintys sužinoti, kaip jų vaikams sekasi mokykloje, taip pat turi galimybę gauti su tuo susijusius pranešimus.

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/1DigUwx

„Socrative“
Tai testų rengimo programėlė, kuri veikia labai paprastai – mokytojai parengia norimus klausimus, o mokiniai, naudodamiesi savo programėlės versija, į juos atsako. „Socrative“ gautus atsakymus iš karto suskaičiuoja ir pateikia rezultatus. Programėlė naudinga, nes greitai parodo, kaip mokiniai suprato naują temą ir kaip ją reikėtų toliau plėtoti kitos pamokos metu. 

Programėlę atsisiųsti galite čia:http://bit.ly/1wPCswa

Darbo organizavimui

„Homework“
Šioje programėlėje galima patalpinti mokymuisi svarbią informaciją: tvarkaraščius, namų darbų užduotis, pasižymėti pamokų, kontrolinių darbų laiką. Tai puikus įrankis, padedantis moksleiviui planuoti savo laiką ir išvengti pastabų dėl pamirštų atlikti namų darbų. 

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/10KcikG

„S Note“
Šią programėlę galima drąsiai vadinti popierinių sąsiuvinių pakaitalu, kuri gali būti puikus pagalbininkas mokytojui ruošiant pamokos planus, norint atsiųsti ir dalintis nuotraukomis ar straipsniais. Toks elektroninis sąsiuvinis visada po ranka – tiek mobiliajame telefone, tiek kompiuteryje. 

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/1vmWjos

„Samsung School“
Tai programėlė, leidžianti mokinių mobiliuosius įrenginius apjungti į vieną bendrą tinklą, kurti viktorinas, apklausas, organizuoti darbus grupėse. „Renkuosi mokyti!” lektorė L.Kilčiauskaitė teigia, jog gerai įvaldęs visas programėlės funkcijas mokytojas turi galimybę visą pamokos laiką naudoti išmaniąsias technologijas.

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/1hYqTA3

Edukaciniams žaidimams

„EduDroid“
Tai mokomoji programėlė pradinių klasių moksleiviams. Ji padeda įtraukti vaikus į mokymosi procesą siūlydama linksmus žaidimus, testus ir kitus įrankius, siekdama padidinti mokinių žinias bei gebėjimus skirtingose srityse. Programėlė moko rašymo, fonetikos, kalbėjimo, skaitymo, matematikos ir kitų dalykų. 

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/1qI9xGW

Duomenų dalijimuisi

„Google Drive“
Programos „Samsung Mokykla ateičiai“ lektorius Vytautas Miežys pataria neužmiršti ir „debesų technologijos“ pagrindu veikiančios „Google Drive“ programos, kurią  patogu pasiekti tiek kompiuteriu, tiek mobiliuoju telefonu ar planšete. Mokytojas pabrėžia keletą jos privalumų. Pirma, dalinantis dokumentais per „Google Drive“ galima daug kartų komentuoti mokinio darbą, o tai sukuria didesnes galimybes parašyti puikų darbą. Antra, dalytis duomenimis yra itin paprasta.  

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/1itcZox

Vaizdo įrašams kurti

„Movie maker“
Programėlė leidžia kurti filmukus, juos įgarsinti, pritaikyti muzikinį takelį ir dalintis jais su kitais. „Movie maker“ padeda mokytojams originaliai pateikti medžiagą mokiniams, o mokiniai, savo ruožtu programėlę gali naudoti rengdami įvairius projektus.

Programėlę atsisiųsti galite čia: http://bit.ly/1qI9Bq1

Reziumė

Šiandien programėlių, palengvinančių ir paįvairinančių tiek mokytojų darbą, tiek patį mokymosi procesą, skaičius auga kaip ant mielų, todėl jų sąrašas galėtų tęstis dar keliuose puslapiuose. Svarbu, kad mokytojai ir mokiniai atrastų tai, kas jų darbui yra naudingiausia. Programėlių pasiūla skųstis sunku, taigi pats metas būtų kokybiškai pritaikyti jas praktikoje.

Rekomenduojami filmai apie autistus:

Rain Man. 1988. (Lietaus žmogus)

 

Forrest Gump. 1994 (Forestas Gampas)

 

I am Sam. 2001 (Aš esu Semas)

 

Mozart and the Whale. 2005 (Mocartas ir banginis)

 

Snow Cake. 2006. (Sniego tortas)
 
Ben X. 2007. (Benas X)


Jau veikia skaitmeninis įsivertinimo įrankis „Voratinklis“

2013-04-12

Vykdant ES remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ yra sukurtas interaktyvus grafinis įrankis „Voratinklis“, skirtas mokymosi veiklos rezultatams ar pažangai (įsi)vertinti. „Voratinklis“ jau veikia projekto svetainėje ir sukurtose dalykų svetainėse: „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“, „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ ir „Geografija 6–8 klasėms“.

Kaip sukurti skaitmeninį voratinklį, aprašyta dokumente „Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ sukūrimo žingsniai“, o metodiniai patarimai, kaip juo naudotis, pateikti dokumente „Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ panaudojimo metodinės rekomendacijos“.

UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ informacija


Susipažinkite su atnaujinta mokytojams aktualia medžiaga UPC svetainėje

2013-04-04 

 

Informuojame, jog per kovo mėnesį Ugdymo plėtotės centro specialistai atnaujino ir centro interneto svetainės įvairiuose skyriuose paskelbė nemažai mokytojams aktualios medžiagos.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymo(si) pavyzdžiai:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 2–3 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo(si) pavyzdys, 3–4 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 3–4 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 3–4 m vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 4–5 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 4–5 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 4–5 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo gebėjimų ugdymo(si) 1 pavyzdys, 4–5 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 4–5 m vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 5–6 m. vaikams
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys, 5–6 m. vaikams

Naudingi straipsniai:

Ugdymas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymo(si) pavyzdžiai:

Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymo(si) pavyzdys
Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymo(si) pavyzdys
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymo(si) pavyzdys

Pagrindinio ugdymo metodinė medžiaga

Dorinis ugdymas

Etika:

Komunikavimo kompetencijos ugdymas mokant etikos
Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokykloje
Mokomasis filmas: Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje – ETIKA
Mokomasis filmas: Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje – TIKYBA

Informacinės technologijos

Kompetencijų ugdymas informacinių technologijų pamokose:

Komunikavimo kompetencijos ugdymas
Socialinės kompetencijos ugdymas

Matematika:

Socialinės kompetencijos ugdymo pavyzdžiai

Vidurinio ugdymo metodinė medžiaga

Kalbos

Lietuvių kalba ir literatūra

Vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiai:

Medžiaga pamokų ciklui su vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiais. K. Donelaitis
Knyga „Justino Marcinkevičiaus pamokos“

Kovo mėnesį vykusių renginių medžiaga:

Užsienio kalbų metodinio susitikimo metodinė medžiaga
Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas 2013 metais
Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatų sklaidos metodiniai susitikimai

UPC IT skyrius


Kūrybiškiau mokytis padės naujos interneto svetainės

2013-03-21

Pradėjo veikti dar trys Ugdymo plėtotės centro sukurtos interneto svetainės, kuriose 5-8 klasių mokiniai gali mokytis lietuvių kalbos, geografijos, gilintis į saugos ir sveikatos temas. Naujose svetainėse pateikiama daug įvairių užduočių, testų mokiniams, žinynai, metodinės rekomendacijos mokytojams.

Pavyzdžiui, lietuvių kalbai mokytis skirtoje svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasei“ http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt skelbiami įgarsinti diktantai, kalbos žinių taikymo užduotys. Čia pateikiama kūrybinių užduočių sukurti tekstams paisant įvairių žanrų - komikso, istorijos, dienoraščio, kelionių įspūdžių, interviu, diskusinių straipsnių, instrukcijų, reklamos - reikalavimus.

Geografijos svetainėje „Geografija 6–8 klasėms“
http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt šiuo metu sukurtos užduotys, interaktyvios demonstracijos pagal penkias temas: „Orientavimasis aplinkoje“, „Geografinis tinklas“, „Ledynai“, „Litosferos plokštės ir jų judėjimas“, „Ugnikalniai ir žemės drebėjimai“. Jas nagrinėdami mokiniai aiškinsis, kaip vyksta sudėtingi procesai, kodėl ir kur kyla žemės drebėjimai, cunamio bangos, išsiveržia ugnikalniai, kas lemia skirtingą klimatą ir daugelį kitų klausimų.

Svetainėje „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“
http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt šiuo metu sukurtos temos „Gyvenamoji aplinka“ ir „Mityba“. Mokiniai, naudodamiesi interaktyviomis demonstracijomis, komiksais, istorijomis, minčių žemėlapiais, užduočių lapais gali aiškintis aktualius žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo klausimus.

Svetainės, parengtos remiantis Bendrosiomis ugdymo programomis, bus nuolat pildomos naujomis temomis, užduotimis, testais ir kita informacija iki 2015 m. sausio mėn.
Šios interneto svetainės sukurtos vykdant ES remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Pirmajame projekto etape buvo sukurtos šios skaitmeninės mokymo priemonės: skaitmeninė biblioteka „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/, interneto svetainės „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ ir „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“ http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253


Pristatome pirmąją svetainės „Lietuvių kalba 7–8 klasei“ temą

2013-03-12

 

Naujoje svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasei“ šiuo metu galima naudotis pirmosios temos „Sustabdyta akimirka“ mokymosi objektais. Temos idėja – mokytis, kaip galima atskleisti savo išgyvenimus skaitant, rašant, nagrinėjant dienoraščius, nes kiekvienas dienoraščio įrašas – lyg sustabdyta akimirka.

Temą sudaro 6 veiklos (skaitau, klausau, žiūriu, rašau, žaidžiu, kuriu) ir 20 testo užduočių.

Daugiau informacijos

Rūta Krasnovaitė, UPC projekto kalbos redaktorė


Pradeda veikti naujos mokymuisi skirtos svetainės

2013-03-12

 

Vykdant ES remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ kuriamos trys mokymui ir mokymuisi skirtos interneto svetainės. Svetainėse skelbiami mokymosi objektai, parengti remiantis Bendrosiomis programomis ir skirti mokytis lietuvių kalbos 7–8 klasėse, geografijos 6–8 klasėse, sveikatos ir žmogaus saugos 5–8 klasėse.

Prie kiekvieno mokymosi objekto yra mokymosi uždaviniai ir įsivertinimo teiginiai. Visose svetainėse yra mokytojo biblioteka, kurioje pateikiamos metodinės rekomendacijos. Parengti informatyvūs žinyno straipsniai, susiję su mokymosi objektais.

Svetainės bus pildomos naujai sukurtais mokymosi objektais iki 2015 m. sausio mėn.

Daugiau informacijos rasite čia.

Rūta Krasnovaitė, UPC projekto kalbos redaktorė


Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykloje jau daugiau nei 5000 aprašų

2013-02-12

Švietimo portalo „eMokykla“ Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykloje jau galite rasti aprašytas daugiau nei 5000 priemonių.

Ši centralizuota skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykla yra tarsi vartai, kur naudotojai gali ieškoti mokymo priemonių vienoje vietoje nepriklausomai nuo serverio, kuriuose jie saugomi, o mokymo priemonių kūrėjai gali teikti aprašus, kad šios taptų pasiekiamos ir matomos.

Šiuo metu SMP aprašų saugykloje daugiausiai aprašyta integruoto gamtos mokslų kurso priemonių (1189), matematikos priemonių (740) ir fizikos priemonių (725) daugybę kitų bendrojo lavinimo mokomųjų dalykų skaitmeninių mokymo priemonių aprašų.

Skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugyklą ir daugiau informacijos apie ją rasite čia.


Puikus žaidimai žodžiais logopediniams užsiėmimams lenkų kalba - http://palindromy.pl/

„Misija: pinigai“ – naujas edukacinis žaidimas internete 10–15 metų mokiniams - http://www.misijapinigai.lt

Pradinukams – žaisminga, skaitmeninė, nemokama lietuvių kalbos mokymo priemonė - http://www.sac.smm.lt/index.php?id=38

Lietuvos logopedų asociacijos svetainė http://www.spf.su.lt/lla/pradzia.htm

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija http://www.lrspa.lt/index.php/lt/

http://www.logopedas.puslapiai.lt

www.logoped.ru

http://www.inmedio.lt/

http://www.sokvadoveliai.lt/

http://lom.emokykla.lt/public/
Add it Specifiniai mokymosi sutrikimai arba pažinimo procesų neišlavėjimas. Intelekto sutrikimai

Up- flash tipo programėlė skirta mokytis sudėties veiksmo. Aišku, ji skirta mažesniųjų klasių moksleiviams, bet manau ir vyresniukams praverstu pasinaudoti. Parsisiųsti iš http://www.tiksliukas.lt/?Matematika:Mokomosios_programos

Pasitikrinkite dalybos veiksmą žaisdami http://www.aplusmath.com/games/matho/DivMatho.html

Dalybos treniruoklis http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/dividermachine.html


Me & My Math - Specifinių pažinimo procesų sutrikimai 8–16 m.
Matematika: aritmetika

Skaičių sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba, skaičių ašis, trupmenos, aritmetikos taisyklės. http://www.kidsolr.com/math/math.html

http://www.mathworksheetwizard.com/?gclid=CLbDkdaIw6ECFQuS3wodxgPD-w – įvairios užduotys matematikos pamokoms

http://www.sumdog.com/ - matematikos žaidimai

http://www.musumokykla.lt/mokytojams-/matematikai-30/lt/trupmenos-20.html - matematikos interaktyvūs objektai


Elgesio ar/ir emocijų sutrikimai

http://www.advir.com/historiasbiblicas/ingles/0ingles%20index.html – užduotys mokiniams “Sujunk taškus”, “Labirintai”
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/kurybos-ir-uzduociu-kraitele/ - surasti skirtumus, kas pradingo?Judesio ir padėties sutrikimai

Clean the Window! - Judesio ir padėties, 3–10 m. Koordinacijos lavinimas.

Programa - žaidimas, skirta jaunesnio amžiaus vaikams arba vyresniems vaikams su negalia išmokti dirbti su klaviatūra ir pele. Lavina fizinę koordinaciją. Reikia prijungti žiniatinklio vaizdo kamerą. http://www.cognaxon.com/index.php?page=educational


Learn to use the mouse. Judesio ir padėties, 6–10 m. Koordinacijos ir judesių lavinimas

Objektas, skirtas koordinacijai lavinti ir išmokti valdyti pelę.

http://www.priorywoods.middlesbrough.sch.uk/page_viewer.asp?page=Free+Program+Resources&pid=161

http://portalas.emokykla.lt

Virtuali mokymosi aplinka „Moodle“ http://vma.emokykla.lt/moodle_upc

Lietuvių kalbos mokymosi objektai 5 – 6 klasei (http://mkp.emokykla.lt/lietuviu5-6)

http://vma.emokykla.lt/moodle_upc/                                                http://www.inovacijos_upc.smm.lt/


Naudingos nuorodos spec. ugdymui

http://www.teacherslovesmartboards.com/2008/05/smart-boards--3.html - SMART Boards and Special Education http://kyliestewart.wordpress.com/Naudingi įrankiai internete http://www.freelyeducate.com/languages/- NEMOKAMI RESURSAI. http://www.acreativecircle.com/ - nuorodos, resursai http://www.skoool.co.uk/logon.aspx?ReturnUrl=%2findex.aspx http://www.mowa.org/kids/kids_main.html

http://www.mowa.org/kids/kids_main.html - dailės pamokoms: JUDESIO LAVINIMUI, ERDVĖS SUVOKIMUI, ŠVIESOKAITOS http://topteachertools.com/ - geriausių svetainių spec. pedagogams top20