Sveiki atvykę į Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų internetinę svetainę


Gerbiamieji,
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus Mokslo ir žinių dienos proga. Sveikinu su mokslo metų pradžia, su naujos veiklos, naujų vilčių bei lūkesčių pradžia. Linkiu Jums kuo geriausios kloties, tęsiant esamas ir kuriant naujas švietimo tradicijas, kurios bendrus mūsų siekius paverčia tikrove.
Tebūna šie mokslo metai visiems sėkmingi, kupini vilties ir išminties. Bendromis pastangomis kurkime modernią, pajėgiančią atsakyti į laikmečio iššūkius mokyklą. Mokyklą, kurioje būtų gera ir mokiniams, ir mokytojams, ir tėvams.

 

С началом учебного года! Пусть новый учебный год будет удачным для каждого из Вас! Творческих успехов, радости от общения с теми, ради кого вы приходите в школу, с нашими детьми. Морального и материального благополучия, а также личного счастья и терпения!

 

 Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego składam najserdeczniejsze życzenia: spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Niech będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie. Życzę wiele radości oraz optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy.

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis


Vasara! Atostogos!

2016-07-09

Todėl šis metų laikas lai būna Jums visiems (Vilniaus r. švietimo įstaigų mokiniams, specialiesiems pedagogams, logopedams, internetinės svetainės svečiams) nuostabus, pilnas kelionių, įspūdžių ir nuotykių.

Atsisveikinu iki 2016-2017 m.m. pradžios.

Ana Pavilovič-Jančis


Vasaros kursai bendrojo ugdymo mokytojams

2016-06-07

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja vasaros kursus bendrojo ugdymo mokytojams, mokyklų vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Kursai vyks Klaipėdoje, Vilniuje ir Medininkuose. Kursų tema „Mokymasis tyrinėjant“.

Programą sudarys teorinė, praktinė ir edukacinė dalys. Teorinėje dalyje, skirtoje profesinėms kompetencijoms tobulinti, klausytojams bus organizuojamos bendrosios paskaitos. Praktinė dalis bus svarbi tuo, kad dalyviai turės galimybę tobulinti dalykines kompetencijas, praktinius įgūdžius eksperimentuojant, tyrinėjant, testuojant, vertinant. Praktinių užduočių atlikimas padės neformaliai vertinti programos realizavimo metu įgytas kompetencijas. Edukacinė programa skirta tiriamai veiklai, mokytojo bendrosioms kompetencijoms tobulinti.

Kviečiame registruotis:

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos ir kt. mokytojams kursai vyks birželio 6–10 d. Medininkų k., Pasieniečių g. 11, Vilniaus r. sav. Registruotis

Technologijų, menų (muzikos, dailės, dizaino), etninės kultūros, pradinio ugdymo ir profesijos mokytojams kursai vyks birželio 13–15 d. Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius. Registruotis

Gamtos mokslų mokytojams, dirbantiems 5–8 klasėse, kursai vyks birželio 15–17 d. Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius. Registruotis

Mokyklų vadovams kursai vyks birželio 20–22 d. Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos pr. 24, Klaipėda. Registruotis

Gamtos (biologijos, chemijos, fizikos), matematikos, informacinių technologijų ir technologijų mokytojams kursai vyks birželio 20–22 d. Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos pr. 24, Klaipėda. Registruotis

Pradinio ugdymo mokytojams kursai vyks birželio 20–22 d. Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos pr. 24, Klaipėda. Registruotis

Įvairių dalykų mokytojams skaitmeninių įrankių naudojimo kursai vyks birželio 20–22 d. Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos prospektas 24, Klaipėda. Registruotis


Metodinė priemonė „Skaitome suprasdami“ (5-10 klasei) – skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys

2016-06-05

Skaitome suprasdami

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams. Tai skaitymo gebėjimus ugdančios užduotys

„Skaitome suprasdami“ – tai metodinė priemonė, kuria siekiama formuoti pagrindinio ugdymo koncentro mokinių įvairiapusį lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos, kaip Lietuvos kultūros dalies, ir Europos literatūros ištakų – Antikos, Viduramžių – išmanymą.

Teksto suvokimo užduotys sudarytos atsižvelgiant į Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos reikalavimus, sugrupuotos pagal temas ir yra skirtos įvairių literatūros kūrinių, negrožinių tekstų suvokimo, interpretavimo, lyginimo, vertinimo gebėjimams ugdyti. Užduotys 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams parengtos pagal dainuojamąją ir pasakojamąją tautosaką, skirtingo stiliaus smulkiosios ir stambiosios prozos kūrinius, dramos kūrinius, klasikinę ir moderniąją poeziją ir skirtingų laikotarpių ir žanrų negrožinio teksto pavyzdžius. Užduotys 9–10 klasių mokiniams – pagal lietuvių mitologijos tekstus, Antikos, Viduramžių epochų ir šiuolaikinės literatūros kūrinius bei negrožinius tekstus: publicistiką, esė, kalbų, kultūros ir literatūros tiriamuosius tekstus. Prie užduočių yra pateikiama šaltinio nuorodos, sudėtingesnių sąvokų žodynėlis. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, kai kurias užduotis galima skaidyti: skirti vieno teksto suvokimo užduotį arba dviejų ir daugiau tekstų.

Autoriai – mokslininkai Ieva Krivickaitė, Mindaugas Kvietkauskas, Modesta Liugaitė-Černiauskienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Živilė Nedzinskaitė, Jurga Sadauskienė ir ne vienus metus mokykloje dirbančios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Reda Kaupinienė ir Aldona Kruševičiūtė – tikisi, kad mokytojai lanksčiai ir kūrybingai pasinaudos metodine priemone, kuri padės ugdyti sąmoningus skaitytojus, giliau suvokiančius literatūros kūrinius ir negrožinius tekstus, taip pat formuos mokinių kultūrinio konteksto pažinimą ir vertybines nuostatas.

Metodinė priemonė „Skaitome suprasdami“ viešai prieinama:

Skaitome suprasdami 5–6 klasei.pdf

Skaitome suprasdami 7–8 klasei.pdf

Skaitome suprasdami 9–10 klasei.pdfKas darosi Lietuvos mokyklose?

2016-05-27

Dalinuosi nuoroda į šį straipsnį, nes manau, kad jis vertas dėmesio tiems, kurie nori skaityti aktualią kritišką informaciją apie švietimo sistemą.

Taupymo mašina sutrynė į šipulius mokinio individualumą, saugumą, patogumą bei mokymo kokybę. Su išpūstomis klasėmis buvo „nuvainikuotas“ mokinys, mokytojas. Juk visiems norisi, jog mokyklos būtų orientuotos į mokinį. Daugiau skaitykite čia.


Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų apibendrinamasis susirinkimas

 

2016-05-20

 

Vakar, gegužės 19 d. Vilniaus r. savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko paskutinis šių mokslo metų Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas. Jo metu vyresnioji logopedė Beata Juknevičiūtė pristatė savo sukurtas priemones, skirtas mokinių foneminei klausai lavinti ir konkurso "Paraidžiui" įvykdytas veiklas, o vyresnioji logopedė Inga Baškauskaitė-Boronova pristatė kompiuterinę metodinę priemonę „Nuo raidelių prie žodelių“ ir projekto "Nuo raidelių prie žodelių" rezultatus bei įteikė padėkos raštus specialistams, pedagogams ir auklėtojams iš įvairių Vilniaus r. švietimo įstaigų, kūrė prisijungė prie projekto įgyvendinimo.

 

Vyresnioji logopedė Julija Skripskienė ir logopedė metodininkė Česlava Urbanovič pristatė savo darbo grupių produktą - sukurtas logopedo kalbos ir tarties vertinimo priemones lenkų ir rusų kalba.

 

Kūrybinė grupė, kuri organizavo konkursą "Pavasario simfonija" taip pat pasidžiaugė rezultatais ir įteikė pedagogams ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus Romano Juchnevič vardu diplomus, padėkos raštus ir atminimo dovanėles už užimtas prizines vietas bei dalyvavimą. Dėkojame Vilniaus r. PPT direktoriui Romanui Juchnevič už paramą, kurios dėka prizinės vietos laimėtojai gavo atminimo dovanėles.

 

Smagu, kad mūsų specialistams netrūksta motyvacijos ir iniciatyvumo organizuoti projektus, konkursus specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Daugiau apie Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų veiklą galite rasti internetinėje svetainėje adresu www.laimingasvaikas.jimdo.com

 

Visiems Vilniaus r. specialistams linkiu sveikų, gražių, saulėtų atostogų.

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis

 

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų

 

ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė

 


Konkurso „Pavasario simfonija“ praūžus

 2016-05-20

Jau trečius metus iš eilės Vilniaus rajono mokyklų mokiniai buvo kviečiami į kūrybinių darbų konkursą „Pavasario simfonija“. Šiais metais siųsti savo darbus pakvietėme mokinius pagal 4 amžiaus grupes: priešmokyklinis – ikimokyklinis ugdymas, 1 – 4 klasės, 6 – 8 klasės, 9 – 10 klasės.

Kūrybinių darbelių gausa ir originalumas parodė mokinių neišblėsusį norą patirti laimėjimo jausmą, juos ugdžiusių pedagogų ir padėjėjų motyvacija skatinti vaikus kruopštumo, kantrybės, saviraiškos, kūrybiškumo.

Todėl gegužės 10 d. įvykusiame finaliniame etape komisijos nariams buvo tikras iššūkis išrinkti konkurso laimėtojus.

I vietų nugalėtojais tapo:

·         Urtė J. 6m. Nemenčinės vaikų darželis;

·         Kornelija J. 8 m. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija;

·         Valdas Ž. 12 m. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (surinkę vienodą balsų skaičių);

·         Albert D. Vilniaus r. Pagirių gimnazija (surinkę vienodą balsų skaičių);

·         Erika B., 17 m. Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazija.

II vietų nugalėtojai:

·         Ineta V. 7 m. Vilniaus rajono Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželis;

·         Evelina B. 10 m. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija;

·         Vanesa L. 13 m. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija;

·         Marija B. 17 m. Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija.

III vietų nugalėtojai:

·         Lėja S. 6 metai Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis;

·         Albert Š. 8 metų Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija;

·         Agnieška M. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija;

·         Danuta V. 14 m. Vilniaus r. Buivydžių gimnazija.

Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis bei konkurso organizatorės sveikina laimėtojus, bei visus dalyvavusius konkurse, taip pat pedagogus, ruošusius dalyvius ir apdovanoja diplomais, padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.

 

Pagarbiai, I. Pavilionienė, J. Skupienė,  Z. Prokopovič, L. Vasiljeva, I. Prokopovič, T. Lozovaja


Mūsų kolegė Inga Baškauskaitė-Boronova dalijasi savo sukurtais darbais.

2016-05-13

Daugiau informacijos rasite skiltyje "Geroji patirtis".


Specialiosios pedagoginės pagalbos vaikui reikia kur kas daugiau, nei jis gauna

2016-05-13

Kovo 30 d. Vyriausybės nutarimu patvirtinti Mokinio krepšelio (MK) lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimai, kurie numato, jog psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti turu būti skiriama ne mažiau  4 proc. MK lėšų (buvo – 3 proc.). Be to, lėšos švietimo pagalbai atskirtos nuo valdymo lėšų, o to profesinės sąjungos siekė  jau seniai.

Tačiau, pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Pagalbos mokiniui specialistų centro pirmininkės Rimos Juškienės, problemų dar liko apsčiai. Ir taip per didelis nustatytas mokinių skaičius specialiųjų pedagogų etatui kai kurių savivaldybių taupymo sumetimais yra dar labiau padidinamas, o gaunami atlyginimai nesuteikia kokybiško poilsio, nekompensuoja  išeikvotų jėgų,  kas veda prie profesinio perdegimo. Tuo tarpu mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir toliau katastrofiškai daugėja, o naujų etatų, deja, nesteigiama.

5 min. mokiniui nepakanka

R. Juškienė įsitikinusi, jog specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams mokyklose vis dar neužtikrinama reikiama kokybiška ir efektyvi specialioji pedagoginė pagalba dėl per didelio mokinių skaičiaus etatui. Ši problema keliama jau seniai, tačiau nesprendžiama ji tik aštrėja.

„Pavyzdžiui, mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, logopedas turi dirbti su  25–30 vaikų, vykdančioje pradinio ugdymo programas – su 40–45 mokinių, o vykdančioje pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas – su 55–60 mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Tačiau, deja, beveik visose mokyklose logopedas yra priverstas dirbti su gerokai daugiau mokinių.  Realiai vienam vaikui užsiėmime jis gali skirti tik apie 5 minutes. Visų mokinių sutrikimai skirtingi, todėl logopedo darbas su mokiniais turi būti maksimaliai individualizuotas. Tačiau kokią kokybišką ir efektyvią pagalbą galime suteikti vaikui per 5 minutes?“, - retoriškai klausia R. Juškienė.

O štai specialusis pedagogas, nepaisant nustatyto etatui mokinių skaičiaus, dirba su visais mokiniais mokykloje, kuriems reikalinga jo pagalba. „Per pamokas jis padeda mokiniams įveikti dalyko programą, bet vienam mokiniui gali padėti tik per 2-3 pamokas per savaitę. Dirbdamas su 5-8 skirtingų sutrikimų ir skirtingų klasių iš skirtingų dalykų pamokų atėjusiais mokiniais, specialusis pedagogas, aiškindamas kiekvienam individualiai dėstomą medžiagą, negali tuo pačiu ir koreguoti sutrikimų: lavinti dėmesį, girdimąjį ir regimąjį suvokimą, regimąją ir girdimąją atmintį, mąstymą ir pan. Mokiniui specialiosios pedagoginės  pagalbos reikia kur kas daugiau, nei jis gauna“, - konstatuoja LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centro vadovė.

Logopedams tenka ir po 70- 80 vaikų

Maža to, kai kurių savivaldybių tarybų sprendimai dėl mokinių skaičiaus, tenkančio logopedo, specialiojo pedagogo etatams, net prieštarauja ministro įsakymui, kad tik sutaupytų lėšų mokinių sąskaita. Pavyzdžiui, logopedo pareigybė nustatoma, jei mokykloje yra mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų:  0,25 etato – 15–30 mokinių; 0,5 etato – 31–40 mokinių;  0,75 etato – 41–54 mokiniai; 1 etatas – 55 ir daugiau mokinių.

Arba logopedo pareigybė[...] mokykloje-darželyje ir [...] mokykloje-daugiafunkciame centre (jame mokosi didelių ir labai didelių poreikių mokiniai) nustatoma, jei mokykloje yra vaikų (mokinių), turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų: 0,25 etato – 10–25 vaikų; 0,5 etato – 26–45 vaikų; 1 etatas – 46 ir daugiau vaikų.

Specialiojo pedagogo pareigybė nustatoma, jei mokykloje yra mokinių, turinčių specifinių pažinimo, intelekto, elgesio ir emocijų, fizinių ir judėjimo sutrikimų: 0,5 etato – iki 20 mokinių;  1 etatas – 21 ir daugiau mokinių.

Ikimokyklinėse įstaigose savivaldybės taip pat nustato didesnius skaičius, pvz.: logopedo pareigybė nustatoma, jei ugdoma vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų: 0,25 etato – 8–15 vaikų; 0,5 etato – 16–30 vaikų; 1 etatas – 31–45 vaikai; 1,25 etato – 46 ir daugiau vaikų.               

„Tokie sprendimai puikiai iliustruoja, kad etatui nustatoma tiek mokinių su problemomis, kiek jų realiai yra  įstaigose. Todėl yra atvejų, kad logopedams tenka ir po 70- 80 vaikų. Tai ne tik nenormalu, bet ir nehumaniška tiek vaikų, tiek pedagogų atžvilgiu“, - mano R. Juškienė.  Jos teigimu, blogėjant mokinių ugdymo(si) rezultatams, reikia ne iki begalybės didinti mokinių skaičių, tenkantį specialiųjų pedagogų bei logopedų etatams, o priešingai – jį mažinti.  Taip mokyklose atsirastų daugiau šių specialistų, kas ženkliai pagerintų ugdymo kokybę. 

Bernardinai.lt


Studentė Jevgenija prašo Jūsų pagalbos
2016-04-27
Laba diena,
Esu Šiaulių Universiteto, specialiosios pedagogikos (logopedijos) studentė,
šiuo metu atlieku tyrimą apie IKT taikymą logopedų darbe ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Būtų labai džiugu jeigu atsakytumėte į šios anketos klausimus.
Nuoroda:
http://manoapklausa.lt/apklausa/800444002/
Jūsų atsakymai mums yra labai SVARBŪS.
Pagarbiai, Jevgenija

Prašymas sudalyvauti dar vienoje apklausoje

2016-04-22

Esu IV kurso Šiaulių universiteto studentė. Šiuo metu rašau savo baigiamąjį bakalauro darbą ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, fonetinių ir fonologinių sutrikimų (dislalijų) atpažinimo ir diferencijavimo praktiką, ypatumus, iššūkius bei patiriamus sunkumus. Nuoširdžiai prašau bendradarbiauti ir prisidėti prie šio tyrimo atsakant į anketos klausimus.

Nuoroda: http://apklausa.lt/f/fonetiniu-ir-fonologiniu-sutrikimu-dislaliju-atpazinimas-ir-diferencijavima-ch1ys31/answers/new.fullpage

Iš anksto dėkoju!

Pagarbiai,
Enrika Maziliauskaitė


Prašymas sudalyvauti apklausoje

2016-04-20

Esu IV kurso Šiaulių universiteto studentė. Šiuo metu rašau savo baigiamąjį bakalauro darbą tema į šeimą orientuota pagalba mikčiojimui įveikti. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokiais būdais, metodais yra teikiama į šeimą orientuota pagalba mikčiojimui įveikti. Anketa anoniminė, mus domina tik apibendrinti rezultatai. Jūsų nuomonė, yra labai svarbi, todėl nuoširdžiai prašau prisidėti prie šio tyrimo atsakant į kiekvieną anketos klausimą. Galite atsakyti į klausimus, jei per darbo praktiką yra tekę susidurti nors ir su vienu mikčiojančiu vaiku. Dėkoju už Jūsų bendradarbiavimą.
Pagarbiai,

Dovilė Raudytė

Nuoroda:

https://docs.google.com/forms/d/1I2X7tjex6pPZASQWSphVXZq-VyE_mPXFygTi5OTWZJw/edit?usp=drive_web

Atnaujinta

2016-04-13

Straipsnį apie mūsų konferenciją rasite www.vrsa.lt, Vilniaus r. Savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje.

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis

Akimirkos iš konferencijos

"Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida"

2016-04-12

Skiltyje II konferencija rasite konferencijos akimirkas. Sekite naujienas. Greitai atsiras straipsnis apie mūsų konferenciją.


Download
Konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida" programa
programa.pdf
Adobe Acrobat Document 436.6 KB

KONFERENCIJOS „PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“  DALYVIŲ DĖMESIUI

ATNAUJINTA

2016-04-06

Sekite naujienas. Penktadienį svetainėje bus patalpinta konferencijos programa.

2016-03-31

Dėkojame visiems užsiregistravusiems į konferenciją "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida". Džiugu, kad konferencijoje dalyvaus specialistai ne tik iš mūsų rajono švietimo įstaigų, bet ir Molėtų ir Prienų rajonų, Molėtų ir Vilniaus miesto švietimo įstaigų, centrų. Dėkojame visiems už susidomėjimą, tikimės, kad mums visiems ši konferencija bus gražaus ir produktyvaus bendradarbiavimo pradžia. Pranešėjams linkime įkvėpimo ir vidinės stiprybės, o metodinių darbų, priemonių rengėjams - kūrybiškumo bei idėjų įgyvendinimo.

Primename taip pat apie mūsų konferencijos partnerius. Jais yra Vilniaus rajono savivaldybė, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, leidykla "Raidynėlis", Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis bei Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija, kurioje svečiuosimės jau greitai. Mūsų partnerių gretas papildė Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras bei VŠĮ "Vaikų ir paauglių socialinis centras" bei UAB "Kvoliti.lt" - reklamos gamyba ir spaudos paslaugos.

Iki susitikimo.

Pagarbiai, Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų

metodinio būrelio vardu Ana Pavilovič-Jančis

2016-03-09

Daugiau informacijos apie konferenciją ieškokite skiltyje II KONFERENCIJA.

 


Konkurso "Pavasario simfonija" nuostatai

ATNAUJINTA

2016-03-31

Primename apie konkursą "Pavasario simfonija", kuris yra labai mėgstamas mūsų mokinių. Maloniai prašome pasidalinti šia informacija su mokiniais ir mokytojais.

2016-03-09

Daugiau apie konkursą rasite skiltyje KONKURSAS "Pavasario simfonija".

Download
isak v 10 konkurso Pavasario simfonija n
Adobe Acrobat Document 363.1 KB

I-asis rajoninis garsinės analizės konkursas „Paraidžiui“ (lietuvių k.)

 2016-03-30

2016 m. kovo 9 d. pirmą kartą Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis organizavo garsinės analizės konkursą „Paraidžiui“ (lietuvių k.), skirtą 3-4 klasės mokiniams. Dėkojame šio konkurso organizatoriams: Beatai Juknevičiūtei, Irmai Povilionienei, Sandrai Palikevičienei, Justinai Valterei, Brigitai Skadeilytei, Irenai Prokopovič.

Konkurso tikslas buvo lavinti mokinių taisyklingo ir aiškaus kalbėjimo, rašymo įgūdžius.

Sveikinimo žodžius atvykusiems pasakė Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Purpurovič, kuri pasveikino dalyvius patekus į II-ąjį konkurso etapą ir palinkėjo jiems sėkmės.

Komisiją sudarė Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Ilona Kutrevičienė, Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos mokytoja, Irena Prokopovič, Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė, Joana Stapčinskienė, Vilniaus r. Avižienių gimnazijos logopedė, Brigita Skadeilytė, Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos logopedė, Jolanta Jurkšaitienė, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ mokytoja. Komisijos nariams teko nelengva užduotis – išrinkti geriausius. Prizines vietas pasidalino:

I vieta – Vilius Meržinskis, Vilniaus rajono Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mokinys.

II vieta – Nojus Škėma, Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos mokinys.

III vieta – Vakaris Avižen, Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos mokinys.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės. Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas diplomais arba padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis, o kol komisija skaičiavo rezultatus, Daiva Mažvilaitė-Varnienė supažindino dalyvius su popieriaus istorija, gamyba, savybėmis bei atliko kartu kūrybinę užduotį.

Širdingai dėkojame specialistams ir mokytojams, kurie parengė mokinius konkursui ir atvyko į rajoninį etapą iš Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ gimnazijos, Vilniaus rajono Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos, Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos, Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos.

Tikimės, kad šis konkursas taps gražia tradicija ir sulauks dar didesnio susidomėjimo ateinančiais mokslo metais.

 

Beata Juknevičiūtė

Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos logopedė,

Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų

metodinio būrelio narė


Mieli, mūsų kolegos logopedai,

Sveikiname Jus su Europos logopedų diena. Linkime Jums kuo daugiau optimizmo, energijos, savitarpio supratimo, pripažinimo, įvertinimo, sveikatos, profesinio augimo bei kūrybinės ugnelės Jums!!!

 

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, składamy serdeczne życzenia: powodów do radości każdego dnia, optymizmu i energii, realizacji swoich zamiarów zawodowych i osobistych, satysfakcji z realizowania swoich pasji, a przede wszystkim zdrowia i wzajemnego szacunku!!!

6 марта - Европейский День Логопедов

В связи с этим днем желаю много сил, терпения, энергии, вдохновения... Я знаю, что иногда трудно, но вы языку детей придаете смысл и неповторимую красоту! Без Вас этого бы небыло.
С Европейским Днем Логопедов!

 

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio vardu pirmininkė Ana Pavilovič-Jančis


KONFERENCIJOS „PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“  NUOSTATAI

2016-03-07

Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų metodinėje praktinėje konferencijoje.

Konferencijos tikslas: skatinti pagalbos mokiniui specialistus aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, numatyti pagrindines specialiųjų pedagogų,  logopedų, socialinių pedagogų darbo tobulinimo kryptis.

 

Konferencijos data: 2016 m. balandžio 12 d. (antradienis).

 

Konferencijos organizatorius ir vieta: Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija (Gamyklos 64, Vilniaus r, Rudamina)

 

Konferencijos laikas: 10.00 – 15.00 val.

 

Registracija ir metodinių darbų paruoštų parodai paruošimas: 9.00 – 10.00 val.

 

Dalyviai: Vilniaus rajono švietimo įstaigų lietuvių, rusų ir lenkų mokomąja kalba specialieji pedagogai ir logopedai, socialiniai pedagogai, svečiai.

Registracija -  iki 2016 m. kovo 29 d. pranešti apie logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų ketinimą dalyvauti konferencijoje (dalyvių registracijos anketas siųsti el. paštu beatajukneviciute@gmail.com )

DALYVIŲ DĖMESIUI. Dėl www.jimdo.com įsigaliojusių taisyklių nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. negalime talpinti dokumentų Word formatu. Atsiprašome už nepatogumus. Dėl wordinio nuostatų ir anketos varianto kreipkitės el. paštu anapavilovic@gmail.com arba beatajukneviciute@gmail.com

Download
konerencijos nuostatai p.1.jpeg.jpg
JPG Image 594.6 KB
Download
konferencijos nuostatai p.2.jpeg.jpg
JPG Image 707.3 KB
Download
Konferencija_nuostatai.pdf
Adobe Acrobat Document 247.1 KB

Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas pradeda vykdyti Logopedijos ir Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programas

Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programa (40 akad. val.), 213000432. Ji skirta šioms tikslinėms grupėms: Dalykų mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Pradinio ugdymo mokytojms, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams; Mokyklų bendruomenės komandoms; Mokytojų padėjėjams, kitiems Mokinių ugdymu besidomintiems asmenims.

Logopedijos kursai planuojami 2016 m. balandžio 11 - 13 d. (1 sesija), 26, 27 d. (2 sesija), nuo 12.30 val. Preliminari kaina - 65 eurai.

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, arba intelekto ir įvairiapusius raidos sutrikimus, arba kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas(40 akad. val.), 21300043. 

Specialiosios pedagogikos kursai planuojami 2016 m. gegužės 9 - 11 d. (1 sesija), gegužės 17 - 18 d. (2 sesija), nuo 12.30 val. Preliminari kaina: 65 eurai. 

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams(40 akad.  val.), 213000435. 

Specialiosios pedagogikos kursai planuojami 2016 m. gegužės 2 - 4 d. (1 sesija), gegužės 12 - 13 d. (2 sesija), nuo 12.30 val. Preliminari kaina: 65 eurai.  

Maloniai kviečiame dalyvauti 2016 m. kovo  - birželio mėn. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Programos akredituotos Ugdymo plėtotės centre. Žr.: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/programos/nacionalines/nac-2016.pdf

Kviečiame registruotis į šiuos kursus (žr. skiltį  REGISTRACIJA Į RENGINIUS). Susirinkus dalyvių grupei, informuosime Jus apie kursų laiką, vietą ir dalyvio mokestį.

 

Kontaktai pasiteiravimui: Studentų  g. 47, LT-08106 Vilnius, tel. (8-5) 263 60 02, el.p.  romute.sainer@leu.lt 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai)  vykdomi LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institute.

Download
2016-03-03_2016 m. kovo - birželio mėn.
Adobe Acrobat Document 249.6 KB

Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programa (40 akad. val.)213000432.

2016-02-29

Ji skirta šioms tikslinėms grupėms: Dalykų mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Pradinio ugdymo mokytojms, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams; Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams; Mokyklų bendruomenės komandoms; Mokytojų padėjėjams, kitiems Mokinių ugdymu besidomintiems asmenims.

Programa akredituota Ugdymo plėtotės centre. Žr.: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/programos/nacionalines/nac-2016.pdf

Logopedijos kursai planuojami 2016 m. balandžio 11 - 13 d. (1 sesija), 26, 27 d. (2 sesija), nuo 12.30 val. Preliminari kaina - 65 eurai.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir kituose 2016 m. kovo  - birželio mėn. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Kviečiame registruotis į šiuos kursus (žr. skiltį  REGISTRACIJA Į RENGINIUS). Susirinkus dalyvių grupei, informuosime Jus apie kursų laiką, vietą ir dalyvio mokestį.

Kontaktai pasiteiravimui: Studentų  g. 47, LT-08106 Vilnius, tel. (8-5) 263 60 02, el. p.  romute.sainer@leu.lt 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai)  vykdomi LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institute.  

 

Download
2016-02-26_2016 m. kovo - birželio mėn.
Adobe Acrobat Document 202.8 KB
Download
logopedijos programa.pdf
Adobe Acrobat Document 264.4 KB

Informuojame, kad Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (Filaretų g.36, Vilnius) vykdomi nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo logopedijos kursai, skirti pedagogams, dirbantiems su kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčiais mokiniais.

Kursų lektorė – Logopedijos kvalifikacijos tobulinimo programos rengėja, Šiaulių universiteto socialinių mokslų (edukologija) daktarė, profesorė Regina Ivoškuvienė.
Išsamesnė informacija prisegtuke.
Pagarbiai
Edita Verygienė

2016-02-29

Download
logoped_kursai098.jpg
JPG Image 630.0 KB

Konkursas "Paraidžiui" jau paskelbtas

2016-01-20

Žemiau rasite konkurso nuostatus.

 

Organizatoriai

Download
1.jpeg.jpg
JPG Image 584.6 KB
Download
2.jpeg.jpg
JPG Image 432.6 KB
Download
3.jpeg.jpg
JPG Image 321.4 KB
Download
4.jpeg.jpg
JPG Image 375.5 KB

KVIEČIAME NAUDOTIS SPECIALIOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS

2016-01-18

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad

projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu:

sppc.emokykla.lt

Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu:

lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt 

Centras maloniai kviečia naudotis šiomis specialiosiomis mokymo priemonėmis!

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71.


Rengiamas naujas pagalbos modelis vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų

2015-12-08

Švietimo ir mokslo ministerijoje sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė rengia naują sisteminį modelį, skirtą emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams. Siūloma, kad vaikas gyventų šeimai artimoje aplinkoje, prižiūrimas suaugusiojo asmens, lankytų įprastą mokyklą, jam būtų teikiama maksimali sveikatos priežiūros pagalba ir kitos reikalingos paslaugos. Ir tik išskirtiniais atvejais vaikas galėtų būti ugdomas atskirame centre. Nauja pagalbos struktūra turi būti parengta iki gruodžio 15-osios.

„Dirbkime efektyviai, sparčiai, bendradarbiaukime įvairios institucijos, kad šiems vaikams būtų sukurta prieinamesnė, paveikesnė pagalbos sistema, negu yra dabar“, – sakė darbo grupei pirmininkaujanti švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. 

Darbo grupės nariai, kuriantys naują sistemą, laikosi pagrindinių principų: profesionali specialistų pagalba vaikui turi būti teikiama kuo arčiau gyvenamosios vietos, kuo mažiau vaikų ir kuo trumpesnį laiką jie turi praleisti atskiruose, uždaruose centruose, pvz., kaip buvusiame centre Švėkšnoje.

Didesnėse savivaldybėse siūloma steigti pagalbos išteklių centrus. Tai būtų įstaiga, kurioje profesionalūs specialistai teiktų intensyvią trumpalaikę pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų. Viena iš centro paslaugų – sudarytos mobiliosios specialistų komandos atvažiuotų teikti pagalbą į tą mokyklą, kurioje vaikas mokosi, ir tai leistų išvengti ilgalaikio vaiko izoliavimo nuo jam įprastos aplinkos. Specialistai kalbėtųsi su mokytojais, tėvais, stebėtų vaiką jo natūralioje aplinkoje, konkrečiau nustatytų jo netinkamo elgesio priežastis, o pagalba būtų efektyvesnė.

Centre taip pat būtų teikiamos dienos paslaugos. Vaikai, mažesni galbūt su tėvais, galėtų atvykti į centrą visai dienai, jiems būtų teikiama kompleksinė specialistų pagalba, taikomos įvairios terapijos rūšys. Specialistai taip pat stebėtų vaiką, galėtų išsiaiškinti jį provokuojančias situacijas. Pvz., jei vaikas nemėgsta kitų žmonių prisilietimų, itin dirgliai reaguoja, mokykloje tai gali išprovokuoti didelį konfliktą, nors abi pusės net nenumanys, dėl ko taip atsitiko. Kai panašios situacijos bus atpažintos ir išsiaiškintos, vaikai išmoks savidrausmės ir savikontrolės, ims geriau pažinti save.   

Tokį dienos centrą vaikas su tėvais lankytų iki 8 savaičių, kad specialistams užtektų laiko išanalizuoti jo elgesį, padaryti išvadas ir suteikti pagalbą.

Centro specialistai taip pat vestų seminarus tėvams, kaip ugdyti elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus.

Kita specifinė grupė vaikų – tai vaikai, kurie elgesio sutrikimų turi dėl galvos traumų ar kitokių organinių smegenų pakitimų. Šiems vaikams turėtų būti skirti uždaresni, tačiau kitokio tipo, nei buvęs Švėkšnoje, centrai. Vaikas tokiame centre būtų ugdomas ir gydomas ne ilgiau kaip 2 metus, o gydymas vaistais taikomas tik kraštutiniu atveju. Dviejų metų užtektų, kad vaikui, kuriam padėtų įvairi terapija, susiformuotų prieraišumas, pozityvesnis elgesys.

Naują pagalbos modelį, remdamasis Norvegijos patirtimi, pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Dabartinė pagalbos vaikui sistema turi trūkumų, kadangi kiekvienoje savivaldybėje esančių įvairių institucijų ir tarnybų  specialistai nėra pasirengę darbui su šia išskirtine vaikų grupe, be to, specialistai atlieka ir daugybę kitokių darbų, ne tik konsultuoja vaikus ir tėvus. Psichologas dažnai dirba net ne visu etatu, jo specializacijos sritis gali būti visai kitokia, negu reikia konsultuojant elgesio ir emocinių sutrikimų turinčius vaikus. Teisingai diagnozuoti tokius sutrikimus problematiška visame pasaulyje. Tačiau patirtis rodo, kad kuo anksčiau tokie sutrikimai aptinkami, paprastai iki 4 ar 7 vaiko metų, tuo didesnė tikimybė, kad toks vaikas sėkmingai integruosis į mokyklos gyvenimą ir jo elgesys nekels problemų. Lietuvoje elgesio ir emocijų sutrikimų kasmet nustatoma apie 400 vaikų. 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253


Kaip sudominti vaikus skaitymu?
2015-11-27
Kviečiame mokytojus į nemokamus seminarus apie kūrybišką skaitymo įgūdžių ugdymą  mokykloje.

Seminarų aprašymus ir registraciją į juos  rasite ČIA

Dalyvauti gali visi norintys, iš anksto užsiregistravę pedagogai.

Šie seminarai – švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės globojamo festivalio-konkurso „Knygų pelėda​“ dalis.

Daugiau informacijos:

Tel. (8 5) 205 4695, El. p. renata@lvjc.lt​.


 I-oji tarptautinė konferencija „Ankstyvoji intervencija. Rizikos grupės ir vaikų su genetine patologija vystymasis“

 2015-11-25

2015 m. lapkričio 21 dieną Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko I-oji tarptautinė konferencija „Ankstyvoji intervencija. Rizikos grupės ir vaikų su genetine patologija vystymasis“, kurios tikslas – pasidalyti tarpdisciplininėmis žiniomis, patirtimi, požiūriais į ankstyvąją intervenciją ir genetinę patologiją. Džiaugiamės, kad į konferenciją atvyko ir skaitė pranešimus Malgožata Navrocka – klinikinė neurologopedė, logopedė, Vroclavo Medicinos Universiteto dėstytoja, Monika Habik – klinikinio maitinimo ir rijimo sutrikimų terapeutė, klinikinė neurologopedė, logopedė, pedagogė, Vroclavo Medicinos Universiteto dėstytoja, Iwona Gryškin -  Gryškin Dietos Klinikos dietologė, Mažena Kolt – logopedė, oligofrenopedagogė, kalbotyrininkė.

Džiaugiamės, kad atvyko garbingas svečias - Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė Daiva Kairienė, kuri pradėjo konferenciją sveikinimo žodžiais.

Aktualiausia tema, sulaukusi didelio dėmesio, tai „Logopedo vaidmuo ankstyvojoje intervencijoje ir vystymosi rėmime, pvz.  neišnešiotų kūdikių, su lūpos nesuaugimais bei kitais veido-kaukolės defektais“. Nagrinėjant reabilitacinės pagalbos svarbą ir galimybes buvo atkreiptas dėmesys į kalbos sutrikimus. Didelis dėmesys buvo skirtas rijimo sutrikimams, todėl buvo atkreiptas dėmesys į rijimų sunkumų ir sutrikimų profilaktiką, bei įveikimo metodikas bei būdus. Konferencijos metu daug dėmesio buvo skirta mažųjų vaikų maitinimui, pristatytos įvairios dietos bei rekomendacijos.

Konferencijos metu buvo pristatytos Castillo Moraless‘o ir Humans Touch terapijos, lektorės pasidalino praktine patirtimi.

Be to buvo daug kalbama apie kompleksinės pagalbos svarbą vaikams su genetine patologija ir raidos sutrikimais, apie dialogą ir bendradarbiavimą tarp gydytojų, specialistų  ir vaiko tėvų, nagrinėjamos kalbos ugdymo problemos ir ypatingumai.

Konferencija sulaukė didelio dalyvių skaičiaus, kurie aktyviai dalyvavo diskusijoje, teikė klausimus pranešėjams bei pageidavo, kad įvyktų konferencijos tęstinumas, kuo nuoširdžiai džiaugiamės. Apibendrinant 1-ąją tarptautinę konferenciją galima teigti, jog Lietuvos logopedai remia viešąją diskusiją, skatina tarptautinį bendradarbiavimą siekdami padėti asmenims, turintiems genetines patologijas bei raidos sutrikimus.

 

Organizatorės

Olga Černiavskaja

Beata Juknevičiūtė


Leidyka "Raidynėlis" informuoja apie naujas ugdymo (si) priemones

2015-11-19

„Skiemenų dėlionė. Jungiu skiemenis, skaitau žodžius“. Ugdymo(si) priemonė sudaryta iš 168 didžiųjų raidžių skiemenų kortelių, iliustracijų, sakinių arba žodžių junginių. Naudodamiesi šia priemone vaikai galės: jungti vidurinių kortelių skiemenis, sudaryti žodžius ir juos perskaityti, nuosekliai keičiant pirmąjį arba antrąjį žodžio skiemenį sudaryti naują žodį ir perskaityti naują sakinį.

„SKAIČIAI. Trafaretų knygelė.“ Priemonė skirta pažintinių kompetencijų lavinimui, padės vaikams susipažinti su skaičiais, lavinti smulkiąją motoriką apvedžiojant bei nuspalvinant trafaretuose vaizduojamus objektus. Trafaretų knygelė skirta priešmokyklinio, ikimokyklinio ir pradinių klasių amžiaus vaikams.


Mūsų kolegė Olga Černiavska dalijasi suorganizuotos šventės akimirkomis Rudaminos lopšelyje-darželyje.

2015-11-19

Daugiau galite perskaityti skiltyje PL. Straipsnis parašytas lenkų kalba.


Logopedai kviečiami dalyvauti konferencijoje „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“

2015-11-12

 

2015 m. gruodžio 3 d. 10 val. Šiauliuose vyks Lietuvos logopedų asociacijos (LLA) mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“. 

 

Kviečiame sveikatos priežiūros ir švietimo institucijose dirbančius logopedus dalyvauti Lietuvos logopedų asociacijos konferencijoje „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“, kuri vyks 2015 m. gruodžio 3 d. (ketvirtadienį), Šiauliuose. 

 

Konferencijos tikslas – pristatyti UPC finansuojamo projekto Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas rezultatus ir pasidalyti praktinio darbo patirtimi, siekiant plėtoti logopedų profesines kompetencijas, susijusias su vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimu, diferencijavimu ir inovatyvių vertinimo metodų taikymu. 

 

Skaityti plačiau.


Socialinės kampanijos apie autizmą: Štai ką aš jaučiu…

2015-11-12

Pelno nesiekiantis projektas www.autismpakistan.org, viešinantis autizmo problemą sukūrė plakatų seriją, kurioje atsispindi autistų kasdienybė.
Daugiau informacijos apie plakatus rasite čia​.

Pirmą kartą išleistos mokymo priemonės lietuvių kalbai mokyti pagal skirtingus kalbos mokėjimo lygius

2015-11-11


Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras išleido naujas mokymo priemones „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“, kurios skirtos užsienio lituanistinių mokyklų  mokiniams. Pirmą kartą parengtos skaitymo knygos pagal skirtingus kalbos mokėjimo lygius.

Pasak ministerijos kanclerio Tomo Daukanto, užsienio lietuviai lietuvių kalbos mokysis ir žaismingai, nes šiose mokymo priemonėse integruoti pasakojimai apie Lietuvos istoriją, papročius ir tradicijas, žymias asmenybes, kūrusias Lietuvą, Lietuvos geografiją ir kt. Taigi, mokydamiesi lietuviškai kalbėti, rašyti ir skaityti mokiniai kartu nemažai sužinos ir apie valstybę, tautos praeitį ir dabartį.

Taip pat pirmą kartą parengtos kūrybinio rašymo knygos vaikams, jos įeina į mokomųjų leidinių komplektus. Medžiaga pateikiama gyva, šmaikščia kalba, leidiniai žaismingi, neperkrauti informacija, dialogams pagyvinti naudojami komiksai, paaiškinami retesni žodžiai ir posakiai, pvz., „neteko amo“, iliatyvas „žiemop“.

Lituanistinio ugdymo priemonė „Kelias į Lietuvą“ skirta 6–9 metų vaikams. Šį komplektą sudaro: Kūrybiškumo knyga, Literatūrinių tekstų knyga, Pratybų sąsiuvinis ir Mokytojo knyga. Į Lietuvą keliauja ir visą leidinių medžiagą vienija du svarbiausi veikėjai – Mergaitė ir Sapnas. Literatūrinių tekstų knygoje atrasime Juditos Vaičiūnaitės, Sigito Gedos, Ramutės Skučaitės, Norberto Vėliaus, Liutauro Degėsio ir kitų autorių tekstus.

Mokomoji lituanistinio ugdymo priemonė „Laiškai iš Lietuvos“ skirta 10–13 metų mokiniams. Komplektą sudaro Literatūrinių tekstų knyga, Kūrybinio rašymo knyga. Pratybų sąsiuvinis, Mokytojo knyga. Pagrindiniai veikėjai – mokinių bendraamžiai pusbroliai Goda, gyvenanti Lietuvoje, ir Jonas Leandras, gyvenantis Argentinoje, susirašinėja ir nori sužinoti apie tuos žmones, kurie kūrė valstybę, ją gynė, rašė ar spaudos draudimo laikotarpiu platino knygas. Be laiškų, knygoje yra ir grožinės literatūros kūrinių ar jų ištraukų, dokumentų, straipsnių.

Mokomųjų priemonių tikslas –  ne tik pateikti medžiagą skirtingų kalbos lygių mokiniams, bet ir juos sudominti, patraukliai pristačius Lietuvos istoriją ir kultūrą, susiejus istorinį pasakojimą ir žinias apie modernią Lietuvą. Leidiniuose pateikiama medžiaga padės ne tik išmokti lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir skatins atpažinti savo lietuviškumą, per kalbą pažinti tautos pasaulėvaizdį, sujungti praeities ir ateities gijas.

Naujos mokymo priemonės bus naudingos ir grįžusių iš užsienio mokinių lietuvių kalbos mokymui. Šios priemonės laisvai prieinamos ir internete, Ugdymo plėtotės centro svetainėje.

Priemonės lietuvių kalbai mokyti parengtos įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra (II etapas)“.

Mokymo priemones galima rasti http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39/456.    

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt


Kviečiame naudotis specialiosiomis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis

2015-11-11

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

Kompiuterinė matematikos priemonė 1 – 4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, mokytojams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu: sppc.emokykla.lt.

Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1 – 4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, mokytojams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu:

lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt 

Centras maloniai kviečia naudotis šiomis specialiosiomis mokymo priemonėmis!

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71. 

​​

Kviečiame į Virtualią parodą!

2015-11-11

Mieli pedagogai,
Ugdymo plėtotės centras kviečia susipažinti su Virtualia paroda „Mokytojas – mokytojui“ ir ja pasidžiaugti.
Mūsų parodos tikslas – sudaryti sąlygas pedagogams pristatyti savo veiklą ir pasidalyti gerąja patirtimi.
Kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio – parodą pradeda kelių mokytojų darbo patirties ir jų metodinių darbų pristatymas.
Paroda suteikia galimybę pedagogams parodyti, kaip atranda naujus talentus ir kaip su jais dirba, kaip atskleidžia jų gebėjimus, kokius metodus taiko. Tai puiki proga pristatyti savo ugdytinių geriausius rezultatus.
Kviečiame mokytojus prisidėti prie Virtualios parodos „Mokytojas – mokytojui“ kūrimo: galima siųsti įvairių formų darbus ir pasinaudoti proga parodyti savo veiklą ir mokinių darbus.
Jums reikia tik atsiųsti savo metodinį darbą adresu: alena.gerasimava@upc.smm.lt.


Nuoroda į virtualią parodą
Alena Gerasimava
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė


Mūsų kolegė Olga Černiavska dalijasi suorganizuotos šventės akimirkomis Rudaminos lopšelyje-darželyje.

2015-11-02

Daugiau galite perskaityti skiltyje PL. Straipsnis parašytas lenkų kalba.


Prasidėjo registracija į parodos „Mokykla 2015“ renginius

2015-10-19

Lapkričio 6–7 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“  vyks paroda „Mokykla 2015“. Renginiuose dalyvaus kviestiniai lektoriai iš Lietuvos, Indijos ir kitų šalių. Vyks konferencijos, forumai, susitikimai, diskusijos ir debatai, interaktyvūs edukaciniai užsiėmimai bei kūrybinės dirbtuvės mokytojams ir mokiniams. Šiemet parodoje prisistatys per 100 įmonių ir švietimo įstaigų, su kuriomis susipažinti atvyks apie 20 000 lankytojų, o kad jų apsilankymas būtų sklandesnis, parodos organizatoriams talkins beveik 100 jaunųjų savanorių. Lankytojai per dvi dienas galės aplankyti per 170 skirtingų renginių.

Į parodą atvyksta Estijos Tartu AHHAA mokslo centras, kuris surengs net 6 mokslo šou ant specialiai pastatytos scenos! AHHAA mokslo centras nėra įprastas muziejus:  čia galima ir būtina liesti eksponatus – mokslas, nuotykiai, adrenalinas bei įgytos žinios jungiasi į harmoningą visumą. Centre galima pakeliauti po žemės gelmes ir patyrinėti jų sudėtį, pakilti į kosmosą, stebėti, kaip iš kiaušinio išsirita tikras viščiukas, sukurti variklį, stebėti žvaigždes ir kitas kosmose slypinčias paslaptis, dalyvauti įvairiose mokslinėse dirbtuvėse. 

AHHAA mokslo centras kartu su partneriu edukacinių kelionių organizatoriumi „InLT“ įsteigė specialų prizą mokytojams – kviečiame dalyvauti konkurse ir laimėti kelionę į mokslo centrą su ekskursine programa. Daugiau informacijos apie tai, ką reikia daryti norint laimėti, ir konkurso sąlygas galite rasti http://parodamokykla.weebly.com/konkursas-mokytojams.html. 

Parodoje bus diskutuojama apie mokytojo profesijos prestižą – kodėl šiandien būti  mokytoju yra garbinga ir įdomu? Vyks renginiai besirenkantiems ar pasirinkusiems mokytojo profesiją: mokytojams skirtoje Prestižo erdvėje bus nagrinėjamos savivertės, emocijų higienos, charizmos temos, aiškinsimės, kuo vaiko teisių išmanymas yra svarbus mokytojo profesijos prestižui. Pasisemti įkvėpimo galėsite iš mokytojų šviesuolių, kurie pasidalys, ką jiems reiškia mokytojo profesija, ko jie kasdien mokosi iš mokinių ir kokias vertybes stengiasi įskiepyti savo ugdytiniams. 

Atradimų laboratorijos – erdvė, kurioje mokiniai kartu su mokytojais dalyvaus praktinėse veiklose, bandys suprasti jungtis tarp gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos, jų praktinį pritaikomumą, reikšmę kasdieniam gyvenimui bei istorijos pažinimui. Tai STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymas, kurio populiarinimui ir plėtrai Lietuvoje šiuo metu skiriama itin daug dėmesio. Parodoje lankytojai ir patys galės trumpam pavirsti mokslininkais: STEAM laboratorijose konstruos robotus, kurs holografinius atvaizdus, susipažins su neribotomis vandens panaudojimo galimybėmis. Sukursime erdvę, kurioje lankytojai praktiškai pritaikys STEAM disciplinų žinias. Kviečiame iš anksto registruotis į Atradimų laboratorijas ir kitus renginius: https://sodas.ugdome.lt/. 

Parodoje plėtosime svarbias pilietiškumo, neformaliojo ugdymo temas, akcentuosime kūrybiškumo stiprinimo mokykloje svarbą. Z kartos atstovai pristatys savo asmenines istorijas, nagrinėsime šios kartos santykius su tėvais ir mokytojais, bendradarbiavimo galimybes. Parodoje galėsite dalyvauti „Ugdymo sodo“ mokymuose, atsipūsti Mokytojų kambaryje, Pilietiškumo alėjoje rasite įdomiuosius muziejus, o Sporto klube galėsite pamankštinti smegenis. 

Kviečiame ne tik mylinčius ir rūpestingus tėvus, bet ir aktyvius švietimo bendruomenės narius dalyvauti tėvams skirtoje konferencijoje „Tėvai – pokyčių jėga ir ugdymo partneriai“, kurioje kalbėsimės apie tėvų bendradarbiavimo su mokykla ir tarpusavio bendravimo formas, tėvų indėlį kuriant atsvarą patyčių kultūrai, galimybes geriau pažinti vaikų gebėjimus, realizuoti savo lūkesčius, nagrinėsime pozityvios tėvystės ir tėvų lūkesčių, susietų su vaikų pasiekimais, temas. 

Konferencijos metu tėvai galės mažose grupėse pabendrauti su pranešėjais, pasidalyti savo idėjomis, patirtimi.  

Antroji konferencija skirta švietimo politikos formuotojams, švietimo įstaigų vadovams, iniciatyviems mokytojams, mokslo bei verslo atstovams. Sužinosite apie STEAM sampratą ir filosofiją, užsienio STEAM tinklo kūrimo patirtį, mokyklos, mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimo aktualumą veikiant STEAM kryptimi. Šioje konferencijoje pranešimą skaitys lektorius iš Indijos Srini Swaminathan. Konferencijos rėmėjas – Biznio mašinų kompanija. 

Bilietus į parodą galite įsigyti čia: http://www.bilietai.lt/lt/event/27432.

Bilietų užsakymo  paraiška mokytojų/mokinių grupėms  

Ugdymo plėtotės centro informacija


Tarptautinis mokytojų konkursas

2015-10-19

„Geriausi mokytojai yra parodo į kurią pusę žvelgti, bet nepasako, ką tu pamatysi.“ – Aleksandra Trenfor.

Meistriškumas švietimo srityje reikalauja nuolatinio užsidegimo ir profesinio tobulėjimo. Dirbant švietimo srityje taip pat labai svarbu dalintis savo patirtimis. „The Open Education Europa Teachers“ konkursas Europos mokytojams, dirbantiems pradinėse, vidurinėse, profesinėse ir suagusiųjų mokyklose, savo darbe taikantiems inovatyvius mokymo būdus bei siekiantiems mokinių atvirumo ir įsitraukimo ugdymo klasėje metu.

Kaip dalyvauti konkurse?

Norintys dalyvauti konkurse turi užpildyti elektroninę formą apie gerąją praktiką, kurioje konkurso dalyvis dalyvavo asmeniškai. Geroji praktika – tai veikla, iniciatyva ar patirtis, kuri skatina mokymąsi taikant inovatyvius metodus ar didina mokymosi proceso dalyvių įsitraukimą.

Visi konkurso dalyviai yra kviečiami prisijungti prie Europos švietimo šviesuolių bendruomenės. Trumpu tinklaraščio įrašu bendruomenei pristatykite savo gerąją praktiką. Laukiame jūsų mūsų bendruomenėje!

Prizas

Konkurso laimėtojas laimės galimybę apsilankyti vienoje iš novatoriškiausių mokyklų Europoje. Nugalėtojas taip pat bus pakviestas dalyvauti interviu, kuris bus publikuojamas „Open Education Europe“ svetainėje. Visi konkurso dalyviai gaus „Open Education Europe Pioneer“ ženklelį.


Valčiūnų vidurinė mokykla ieško specialiojo pedagogo. Darbo krūvis - 0,5 etato. Būtina mokėti rusų k.


Adresas: Draugystės g. 17, Valčiūnų k., Juodšilių sen., 13220 Vilniaus r.

Tel./faks.: (8 5) 2493573

El.paštas: valciunu.vid.mok@erdves.lt

2015-10-15


Lietuvos logopedų asociacija kviečia į konferenciją

2015-10-15

Lietuvos logopedų asociacija ir Šiaulių universitetas kviečia sveikatos priežiūros ir švietimo institucijose dirbančius logopedus dalyvauti Lietuvos logopedų asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“, kuri vyks 2015 m. gruodžio 3 d. (ketvirtadienį) Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai).

Konferencijoje bus pristatyti projekto „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas“ rezultatai, logopedų gerosios darbo patirties pagrindu parengtas metodinis leidinys, pasidalyta praktinio darbo patirtimi, siekiant plėtoti logopedų profesines kompetencijas, susijusias su vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimu, diferencijavimu ir inovatyvių vertinimo metodų taikymu.

Išsamesnė informacija asociacijos svetainėje www.logopeduasociacija.lt.

Adresas pasiteirauti kuringrida@gmail.com.

Kvietimas

Daiva Kairienė

Logopedų asociacijos pirmininkė

Giedrė Čiapienė

Ugdymo plėtotės centro

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė


Respublikinis konkursas "Čia Lietuva. Čia mano namai"

2015-10-09

Download
Konkurso nuostatai
150930105729.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

2015-10-09

2015m. gruodžio 3d. Šiauliuose vyks LLA mokslinė-praktinė konferencija: „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas.“ 

Download
LLA konferencija
UTF-8.pdf
Adobe Acrobat Document 413.7 KB

Su Tarptautine Mokytojų diena!

Kūrybos, išminties, idėjų, brangiausio lobio - sveikatos, šilumos širdyje ir geros nuotaikos visada!

С Днем Учителя!

Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego dnia nauczyciela!!!

2015-10-05


2015-09-30

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas spalio 27d. 16:00 val. kviečia mokytojus bei mokyklų vadovus į profesinio tobulėjimo seminarų ciklą "ISM Mokytojų universitetas".
 
Šiais metais ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektoriai su mokymų dalyviais diskutuos bei dalinsis savo įžvalgomis apie vadinamosios „Z kartos“ ugdymą, efektyvų tėvų susirinkimų organizavimą ir vedimą bei distukuos apie ateities mokyklos viziją.

Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams

2015-09-14


Metodinė priemonė parengta atsižvelgiant į naujausią teorinę literatūrą bei tarptautinių skaitymo gebėjimų tyrimų (PIRLS, PISA ir kt.) išvadas ir rekomendacijas, vadovaujantis Bendrosiose pradinio ugdymo programose numatytais lietuvių kalbos ugdymo reikalavimais. Šia priemone siekiama padėti pradinių klasių mokytojams suprasti, kokių skaitymo gebėjimų labiausiai trūksta jų vaikams ir kodėl, bei pateikti įrankius, padėsiančius siekti geresnių skaitymo rezultatų jų klasėse. Metodinėje priemonėje pateiktas skaitymo ugdymo užduočių paketas su metodiniais patarimais mokytojui, kaip, taikant šias užduotis, veiksmingai ir tikslingai ugdyti mokinių grožinio ir negrožinio teksto suvokimo, supratimo, apibendrinimo, išvadų darymo, interpretavimo, apmąstymo bei vertinimo ir kitus gebėjimus. Pateikiamos užduotys padės ugdyti ne tik kalbinius (skaitymo technikos, teksto suvokimo, interpretavimo ir kt.) gebėjimus, bet ir pažinimo, kūrybiškumo, asmeninę, socialinę kompetencijas.

Metodinės priemonės „3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“ elektroninę versiją galite rasti čia.

Metodinė priemonė

Aldona Zaukienė,

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė