Akimirkos iš konferencijos

"Pagalba vaikui.

Gerosios patirties sklaida"

2016-04-12

Čia paspaudę galite pažiūrėti konferencijos akimirkas.


Download
Konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida" programa
programa.pdf
Adobe Acrobat Document 436.6 KB

KONFERENCIJOS „PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“  NUOSTATAI

2016-03-07

Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų metodinėje praktinėje konferencijoje.

Konferencijos tikslas: skatinti pagalbos mokiniui specialistus aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, numatyti pagrindines specialiųjų pedagogų,  logopedų, socialinių pedagogų darbo tobulinimo kryptis.

 

Konferencijos data: 2016 m. balandžio 12 d. (antradienis).

 

Konferencijos organizatorius ir vieta: Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija (Gamyklos 64, Vilniaus r, Rudamina)

 

Konferencijos laikas: 10.00 – 15.00 val.

 

Registracija ir metodinių darbų paruoštų parodai paruošimas: 9.00 – 10.00 val.

 

Dalyviai: Vilniaus rajono švietimo įstaigų lietuvių, rusų ir lenkų mokomąja kalba specialieji pedagogai ir logopedai, socialiniai pedagogai, svečiai.

Registracija -  iki 2016 m. kovo 29 d. pranešti apie logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų ketinimą dalyvauti konferencijoje (dalyvių registracijos anketas siųsti el. paštu beatajukneviciute@gmail.com )

DALYVIŲ DĖMESIUI. Dėl www.jimdo.com įsigaliojusių taisyklių nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. negalime talpinti dokumentų Word formatu. Atsiprašome už nepatogumus. Dėl wordinio nuostatų ir anketos varianto kreipkitės el. paštu anapavilovic@gmail.com arba beatajukneviciute@gmail.com

Download
Konferencija_nuostatai.pdf
Adobe Acrobat Document 247.1 KB

Priedas Nr. 1

 

Metodinio darbo kortelė/etiketė

 

 

 

 

 

 

Švietimo įstaiga __________________________________________________________________

 

Dalykas, sritis ___________________________________________________________________

 

Metodinio darbo pavadinimas______________________________________________________

 

 

Žanras ( programa, projektas, pamokų/užsiėmimų ciklas, tyrimas, testas, mokomosios užduotys, vaizdinė priemonė ir kt.) ___________________________________________

 

 

Autorius arba

autorių grupė

                                      vardas, pavardė _______________________________________________

                                      pareigos _____________________________________________________

                                      kvalifikacinė kategorija ________________________________________

 

 

Adresas                       

                                      rajonas (miestas) ______________________________________________

                                      švietimo įstaiga _______________________________________________

                                      telefonas _____________________________________________________

                                      elektroninis paštas ____________________________________________

 

Anotacija (iki 300 ženklų) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Metodinis darbas pristatytas (data) ________________________________________________

 

Metodinis darbas saugomas (švietimo įstaigoje) ______________________________________

 

 

 

 

 


Priedas Nr. 2

 

Metodinio darbo titulinio lapo pavyzdys

 

20mm

 

VILNIAUS R. XXXXXXXXXXXXXX (14 šriftas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→30mm                                                                                                                                                          10mm←                                                                                                                                                                  

                              

 

 

DARBO PAVADINIMAS (16 šriftas)

 

 

 

 

 

 

 

Parengė (12 šriftas)

Logopedė/specialioji pedagogė/socialinė pedagogė

Jonas Jonaitis

arba

Projektą parengė

Mokiniai ir pan.: vardai, pavardės

arba .....kl. mokinių grupė   

 

Projekto vadovas

Logopedė/specialioji p./socialinė p.

Jonas Jonaitis

 

 

 

 

 

 

 

2016 (12 šriftas)

                                                                      Vietovė

 

20mm↑

 

 

 

ANKETA

Prašome iki 2016 m. kovo 29 d. užpildytą dalyvio anketą išsiųsti el. paštu beatajukneviciute@gmail.com

 

 

 

KONFERENCIJOS

 

„PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“

 

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

 

 

 

 

 

Vardas, pavardė.................................................................................................................................

 

Kvalifikacinė kategorija.....................................................................................................................

 

Pareigos...............................................................................................................................................

 

Švietimo įstaiga.................................................................................................................................

 

Švietimo įstaigos adresas.................................................................................................................

 

Kontaktinis telefonas.........................................................................................................................

 

El. paštas, telefonas.........................................................................................................................

 

 

 

DUOMENYS APIE DALYVAVIMĄ KONFERENCIJOJE

 

 

 

 - skaitysiu pranešimą

 

 - parengsiu metodinę priemonę

 

 - būsiu dalyvis/dalyvausiu

 

Pranešimo ar/ir metodinio darbo/priemonės pavadinimas ...........................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

Įranga, reikalinga skaitant pranešimą ar/ir pristatant metodinį darbą/priemonę (nurodyti kiek vietos reikės skirti metodiniam darbui/priemonei parodai. Metodiniai darbai bus eksponuojami ant mokyklinių suolų.) .................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................Pageidavimai, pasiūlymai, klausimai organizatoriams................................................................

 

..............................................................................................................................................................