PARODA'15

PAVASARIO SIMFONIJA

2015-04-29

     Pavasariška nuotaika atkeliavo į mūsų namus, mokyklas, širdis. Sveikinu visus, kurie prisidėjo prie konkurso-parodos "Pavasario simfonija" organizavimo, vykdymo. Sveikinu mūsų brangius ugdytinius, konkurso dalyvius. Esate tie, dėl kurių šis konkursas organizuojamas. Tik dėka Jūsų ir Jūsų auklėtojų, mokytojų, specialistų ši paroda džiugina jau antrus metus nuostabiais darbeliais, kupinais pavasariškos nuotaikos. Esate kūrybingi, tą rodo Jūsų darbai.

Dėkojame Jums, kad sutikote dalyvauti šiame konkurse bei panorėjote pasidalinti savo kūrybiškais darbais parodoje.

     Tariu ačiū visiems mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už puikų mokinių lydėjimą pavasariškos fantazijos keliais... Be Jūsų nebūtų šitos parodos. Jūs esate tie, kurie įkvėpiate, palaikote bei kartu džiaugiatės savo ugdytinių pažanga.

     Primenu, kad paroda "Pavasario simfonija" vyks iki gegužės mėn. vidurio Vaikų ir jaunimo centre Vilniuje.
Maloniai kviečiame ateiti, atvažiuoti bei pasidžiaugti kartu su mokiniais jų pavasariškai fantastiškais kūriniais.

P.s. Žemiau kviečiu apsilankyti virtualioje parodoje "Pavasario simfonija". Linkiu malonių akimirkų. Jeigu nerandate savo mokinių darbų, tai maloniai prašau atsiųsti man jo nuotrauką el. paštu anapavilovic@gmail.com

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis

 

Nuotraukų autorė: Justina Valterė

 

Konkurso organizatoriai:

Justina Valterė, Tatjana Lozovaja, Danuta Stefanovič, Irena Prokopovič


SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ DARBŲ PARODA'14

PAVASARIO SIMFONIJA

2014-03-31

     Pavasaris atkeliavo ir pas mus. Sveikinu visus, kurie prisidėjo prie konkurso-parodos "Pavasario simfonija" organizavimo, vykdymo bei labiausiai sveikinu mūsų brangius mokinius. Esate šaunuolių šaunuoliai. Tik dėka Jūsų, gerb. mokiniai ši paroda jau gyvuoja ir džiugina nuostabiais darbeliais, kupinais pavasariškos nuotaikos. Esate fantastiški, o Jūsų kūrybiniai darbai rodo, kokie esate mylimi ir nuostabus.

Dėkojame Jums, kad sutikote dalyvauti šiame konkurse bei panorėjote pasidalinti savo kūriniais parodoje.

     Tariu ačiū visiems mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už puikų mokinių lydėjimą kūrybos keliais, keliukais... Be Jūsų nebūtų šitos parodos. Jūs esate tie, kurie skatinate, nuolat palaikote bei džiaugiatės savo mokinių pasiekimais.

     Primenu, kad paroda "Pavasario simfonija" vyks iki balandžio 11 d. Lenkų kultūros namuose, Naugarduko g. 76, Vilniuje.
Maloniai kviečiame ateiti, atvažiuoti bei pasidžiaugti kartu su mokiniais jų pavasariškai fantastiškais kūriniais.

P.s. Žemiau kviečiu apsilankyti virtualioje parodoje "Pavasario simfonija". Linkiu malonių akimirkų. Jeigu nerandate savo mokinių darbų, tai maloniai prašau atsiųsti man jo nuotrauką el. paštu anapavilovic@gmail.com

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis

Fot. autorė ir vyresn. specialioji pedagogė Tatjana Lozovja

 

 


Informacija

2013-04-26

Apie mūsų įvykusią konferenciją rasite straipsnį lietuvių k. paspaudę čia.

 

Zapraszam do przeczytania artykułu o naszej konferencji, który znajdziecie klikając tu.

 

Ślicznie dziękuję redakcji "Kuriera Wileńkiego" za zamieszczenie artykułu o naszej konferencji.

 

Dėkojame Užsienio ryšių ir informacijos skyriui už operatyvumą ir puikų bendradarbiavimą.
 


Dziękuję ślicznie Sz. P. Dorocie Lewko i specjalistom Wydziału Współpracy Zagranicznej i Informacji przy Samorządzie rejonu wileńskiego oraz redakcji "Kuriera Wileńskiego" za piękne relacje i świętną współpracę. Z wyrazami szacunku, Anna Pawiłowicz-Janczys

 

Pagarbiai,

Ana Pavilovič-Jančis


Kviečiu pasidžiaugti konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida" akimirkomis.

 

Nuotraukų autoriai: Beata Juknevičiūtė, Tatjana Lozovaja ir Roman Juchnevič.

 

Dėkoju fotoreporteriams už kiekvienos konferencijos akimirkos įamžinimą.

 

2013-04-25

 

Pagarbiai,

 

Ana Pavilovič-Jančis

Informacija

2013-04-25

Apie mūsų įvykusią konferenciją rasite straipsnį lietuvių k. paspaudę čia.

 

Informacija

2013-04-23

Apie mūsų planuojamą konferenciją rasite straipsnį lietuvių k. paspaudę čia.

 

O naszej planowanej konferencji napisano tu.


Download
Konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida" programa
Siūlome programą atspausdinti ir turėti ją su savimi konferencijos metu.
lankstinukas konferencijaiN.doc
Microsoft Word Document 1.1 MB

Gerb. kolegos,

 

Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti Vilniaus rajono švietimo įstaigų lietuvių, rusų ir lenkų mokomąja kalba specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinėje praktinėje konferencijoje.

 

„PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“

 

Konferencijos data: 2013 m. balandžio 24 d. (trečiadienis).

Konferencijos organizatorius ir vieta: Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, Vilniaus r. savivaldybės didžiojoje salėje (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius).

Konferencijos laikas: 10.00 – 13.30 val.

Registracija ir metodinių darbų paruoštų parodai paruošimas: 9.00 – 9.45 val.

Dalyviai: Vilniaus rajono švietimo įstaigų lietuvių, rusų ir lenkų mokomąja kalba specialieji pedagogai ir logopedai, svečiai.

Konferencijos tikslas: skatinti pagalbos mokiniui specialistus aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, numatyti pagrindines specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo tobulinimo kryptis.

Konferencijos uždaviniai:

-         suteikti galimybę ir užtikrinti gerosios darbo patirties, idėjų sklaidą, jų taikymą ir panaudojimą.

-         suteikti galimybę eksponuoti materialia forma pažangią edukacinę patirtį.

-         sutelkti logopedus ir specialiuosius pedagogus kūrybiniam bendradarbiavimui.

Konferencijos kalbos: lietuvių, rusų, lenkų.

Svarbiausios datos:

-         iki 2013 m. balandžio 8 d. prašome pranešti apie logopedų ir specialiųjų pedagogų ketinimą dalyvauti konferencijoje (dalyvių registracijos anketas siųsti el. paštu julija_lucun@yahoo.com (tarp julija ir lucun yra „_“ brūkšnys);

-         iki 2013 m. balandžio 14 d. skelbiama konferencijos programa internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com.

Konferencijos darbo formos:

-         plenarinis posėdis (bendro pobūdžio pranešimai);

-         metodinių darbų paroda.

Reikalavimai pranešimui:

1.)    dalyviai patys renkasi pranešimo ar/ir metodinio darbo pristatymo būdą, dalyvio registracijos anketoje nurodydami pranešimo temą ar/ir metodinio darbo pavadinimą bei kokios techninės įrangos reikės ir/ar kiek vietos užims eksponuojamas metodinis darbas;

2.)    pranešimo ar/ir metodinio darbo pristatymo trukmė iki 7 min.;

3.)    rekomenduojame pranešimo ar/ir metodinio darbo tematiką susieti su metodinės praktinės patirties pristatymu;

4.)    Pranešimų kalba – lietuvių. Metodinių darbų paruoštų parodai kalbos – lietuvių, rusų, lenkų.

5.)    pranešimai ar/ir metodinio darbo pristatymai turi būti atsiųsti iki balandžio 20 d. el. paštu tatjana.lozovaja172@gmail.com patikrinimui ar pristatymas atsidaro kompiuteryje.

 

Rekomendacinio pobūdžio reikalavimai metodiniams darbams (nebūtina laikytis nurodytų reikalavimų, galimas lankstumas):

kiekvienas darbas pateikiamas su anotacija:

 1. titulinis lapas (švietimo įstaigos pavadinimas, darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, jei darbą rengia grupė, nurodyti autorių vardus ir pavardes, vadovo vardą, pavardę ir visų autorių ir vadovo kvalifikacinę kategoriją);
 2. turinys;
 3. metodinio darbo tikslas ir uždaviniai;
 4. išvados, apibendrinimai, nuorodos, naudota literatūra (nebūtina metodinei priemonei);
 5. darbai spausdinti, puslapiai sunumeruoti, susegti į skaidrius tos pačios spalvos aplankus;
 6. darbai į aplankus dedami iš viršaus;
 7. metodinio darbo autorius užpildo A 4 formato metodinio darbo kortelę/etiketę (žr. 1 priedą);
 8. metodinio darbo apimtis neribojama.

 

Rekomendacinio pobūdžio metodinio darbo struktūra (nebūtina laikytis nurodytos struktūros, galimas lankstumas).

Metodinį darbą sudaro:

 1. titulinis lapas (žr. priedą Nr. 2);
 2. turinys;
 3. įvadas (pagrindžiamas temos aktualumas, pateikiama literatūros apžvalga, nurodomi darbo tikslas ir uždaviniai, pristatoma taikyta metodologija);
 4. dėstymas (pristatomi pažangios pedagoginės patirties, tyrimų metu gauti rezultatai ar kt.. Ši darbo dalis gali būti suskirstyta į skyrius);
 5. išvados (turi sietis su įvade suformuluotais darbo tikslu ir uždaviniais, apibendrinti pagrindinius tyrimo rezultatus. Išvados gali būti pateikiamos rišliu tekstu arba numeruojamos. Bet kuriuo atveju turi būti išskirta ir nurodyta pagrindinė darbo išvada);
 6. literatūros sąrašas (rašto darbe cituojamų ir kitų naudotų šaltinių sąrašą pateikti klasifikuotą pagal šaltinių ir literatūros pobūdį, išvardijant dokumentus ir literatūrą abėcėlės tvarka: pvz., teisės šaltiniai ir oficialūs dokumentai, monografijos, moksliniai straipsniai, straipsniai periodinėje  spaudoje);
 7. priedai (darbo dalis, reikalinga siekiant iliustruoti pažangios darbo patirties, tyrimo procesą ir išvadas. Čia gali būti pateikiama formalizuota statistinė, sociologinių tyrimų medžiaga – lentelės, schemos, diagramos, žemėlapiai, apklausos anketos, iliustracijos ir pan. Prieduose pateikiama medžiaga formaliai nepriklauso darbui, todėl ir jų spaudos ženklų kiekis nepriskiriamas darbui ir niekaip nėra ribojamas);
 8. santrumpos (tai neprivaloma darbo dalis. Santrumpos aiškinamos pačioje darbo pabaigoje ir pateikiamos tik tuomet, kai darbe vartojama daugiau kaip dešimt santrumpų). 
 9. Tekstai turi būti surinkti kompiuteriu, 12 dydžio punktu Times New Roman šriftu, tarp eilučių paliekant 1,5 eilutės intervalą. Metodiniai darbai spausdinami ant A 4 formato lapų, puslapiai turi būti sunumeruoti, susegti į skaidrius tos pačios spalvos aplankus; darbai į aplankus dedami iš viršaus.

Plačiau apie BENDRUOSIUS REIKALAVIMUS MOKYTOJŲ METODINIAMS DARBAMS rasite internetinėje svetainėje http://www.pprc.lt/metodineveikla/?page=aktai/priedas1.htm

 

Papildoma informacija: visiems dalyviams bus įteikti konferencijos organizatorių pažymėjimai.

Konferencijos dalyviams bus įteikti Vilniaus edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

 

 

Organizacinio komiteto vardu

Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų

metodinio būrelio pirmininkė

Ana Pavilovič-Jančis

Download
Priedas_1.doc
Microsoft Word Document 33.5 KB
Download
Priedas_2.doc
Microsoft Word Document 26.5 KB
Download
Registracijos_anketa.doc
Microsoft Word Document 40.5 KB